NLB Banka Sarajevo i Europski fond za jugoistočnu Europu potpisali ugovor o suradnji

NLB Banka d.d., Sarajevo i sponzor projekta Europski fond za jugoistočnu Europu, Tehnička Podrška (EFSE DF) potpisali su ugovor o ”Tehničkoj pomoći za unaprjeđenje ESG standarda”.

ESG je akronim od ”Enviromental, Social and Governance”, a fokusira se na ispunjavanje ekoloških (E), društvenih (S) i standarda upravljanja (G), odnosno na ključna područja koja bi se trebala uzeti u obzir prilikom mjerenja održivosti, etičnosti i društveno odgovornog poslovanja pojedine kompanije ili investicije.

Svrha projekta je poboljšati ESG upravljanje i doprinijeti strategiji održivosti NLB Banke d.d., Sarajevo i unaprijediti poslovanje klijenata u skladu s ESG standardima.

Potpisivanjem Ugovora definirani su specifični ciljevi kojima će se unaprijediti znanje uposlenika, primijeniti najbolje poslovne prakse, educirati klijente banke koji će i sami sudjelovati u identifikaciji ESG potencijala, poboljšati ESG standarde te olakšati identifikaciju i odobravanje prihvatljivog ESG portfolija u razdoblju od 12 mjeseci.

Naš cilj je pratiti trendove i EU regulativu iz oblasti ESG rizika, raditi na unaprijeđenju ESG procesa i vršiti obuku uposlenika. Sve je veći interes klijenata za ESG usklađivanje, te je Banka odlučila odabrati 20 klijenata koji će dobiti besplatne savjetodavne usluge iz ESG-a kako bi doprinijela unaprijeđenju poslovanja i provedbe ESG procesa, istaknula je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo.

Vanja Cico, menadžer u Finance in Motion, savjetnica za Europski fond za jugoistočnu Europu (EFSE) je istaknula: U razdoblju kada se svijet suočava s izazovima nastalim kao posljedica zanemarivanja negativnog utjecaja ekonomskog rasta na okolinu, koncept održivog bankarstva za održivi razvoj se razvio kao jedini ispravni put da se osigura pozitivni doprinos na okolinu, i kvalitetna budućnost za sve generacije. Drago nam je da je naš dugogodišnji partner NLB banka d.d., Sarajevo, prepoznala važnost dostizanja ciljeva održivosti, te da kroz ovaj projekt pokazuju predanost održivoj agendi.

Posebno je važno napomenuti da je NLB d.d. u prosincu 2022. godine dobila ocjenu rizika ESG od 17,7, čime je pozicionirana među 15 % najboljih banaka prema procjeni Sustainalyticsa, a procijenjeno je da ima nizak rizik od značajnih financijskih utjecaja ESG faktora, zbog srednje izloženosti i snažnog upravljanja značajnim ESG pitanjima.

NLB Grupa kontinuirano stvara vrijednosti i gradi povjerenje za poslovanje, gospodarstvo i društvo. Također, provodi jedan od najopsežnijih programa društvene odgovornosti u regiji, jer podržava veliki broj projekata filantropskog karaktera, kulturu i mlade, sportaše, s ciljem unaprjeđenja kvaliteta života u regiji.

*Sponzorirani članak