Nije izgrađen nijedan objekt za reciklažu

otpad, smeće

Udruga poslodavaca komunalnog gospodarstva u FBiH, koju predstavlja 78 članica javnih komunalnih poduzeća u kojima radi 8000 radnika, javno se pobunila protiv načina trošenja proračunskog novca koji se daje na ime operatera koji upravljaju otpadom na prostoru Federacije BiH, piše Večernji list BiH.

Komunalna poduzeća

Napominjući kako u FBiH ne postoji niti jedno značajno postrojenje za odvojeno prikupljanje otpada na području FBiH, koje bi trebalo biti izgrađeno od operatera sustava upravljanja otpadom, iz ove udruge traže objašnjenje na koji se način troši proračunski novac. “O tome na koji način je novac trošen i raspodjeljivan javnosti nisu dostupne informacije. Za prethodne četiri godine poznato je da se nije osjetio ni najmanji pomak u pokretanju cirkularne ekonomije kako bi ova grana otvorila nova radna mjesta. Ne postoji nijedan javni poziv, ni Fonda ni operatera, o subvencijama za prikupljeni ambalažni otpad, nijednu proceduru javnih nabava nisu proveli operateri sustava iako upravljaju javnim novcem. Fond za zaštitu okoliša je uputio nekoliko poziva za ulaganja u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje otpada u minimalnim iznosima.

Nitko od spomenutih nije obavijestio javnost o prikupljenim sredstvima i njihovom trošenju niti o tome jesu li operateri ispunili nacionalne ciljeve i kako”, stoji u reakciji Udruge komunalnog gospodarstva FBiH. Od Vlade traže izmjene nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom FBiH koji se u prijedlogu odnosi isključivo na uvođenje i definiranje “operatera sustava” upravljanja posebnim kategorijama otpada (ambalažnim otpadom, elektroničkim i električnim, otpadnim vozilima, uljima…). Skreću pozornost da su komunalna poduzeća u Federaciji BiH isključivi nositelji komunalne infrastrukture za prikupljanje komunalnog otpada na području cijele Federacije BiH. Komunalnim poduzećima su općine, gradovi ili županije povjerili poslove prikupljanja, prijevoza i odlaganja otpada, a u sklopu istih se uređuju i servisi za selektivno prikupljanje otpada, ali nije novim pravilnicima obuhvaćena ni definirana njihova uloga kao posebnog subjekta u upravljanju posebnim kategorijama otpada, a osobito kada je u pitanju ambalažni otpad kojeg u komunalnom otpadu ima oko 30 posto. Od federalne Vlade traže da se ukinu operateri sustava upravljanja posebnim kategorijama otpada i da se sav novac prikuplja u Fond za zaštitu okoliša.

Posebne kategorije

U slučaju da ostanu operateri sustava upravljanja posebnim kategorijama otpada, u tom slučaju Udruga komunalnog gospodarstva FBiH traži da se onda omogući svim pravnim osobama koje ispunjavaju određene uvjete da mogu po odluci Ministarstva za zaštitu okoliša i turizma upravljati posebnim kategorijama otpada, a ne da to bude isključivo ekskluzivno pravo tzv. operatera sustava. “Iz naprijed navedenog da se zaključiti iz kojih razloga mi predlažemo da se ukinu operateri sustava.

Posebno naglašavamo da operateri sustava do sada nisu dali doprinos uspostavljanju boljeg stanja u odvojenom prikupljanju i reciklaži otpada, tako da sigurno neće ni u budućnosti, a sredstva su trošili netransparentno. Fond je u mogućnosti ostvariti značajno prikupljanje sredstava iz kojih je moguće financirati i subvencije za zbrinjavanje otpada i izgradnju komunalne infrastrukture…”, stoji u reakciji Udruge komunalnog gospodarstva FBiH.

(Večernji list)

Komentiraj: