Hrvatska pošta Mostar nova članica Gospodarske komore FBiH

U utorak je u prostorijama Gospodarske komore Federacije BiH u Mostaru potpisan ugovor o pristupanju u članstvo između poduzeća Hrvatska pošta d.o.o. Mostar i komore FBiH.

U ime HP Mostar Ugovor je potpisao Mate Rupčić, generalni direktor, a ispred komore dr. Marko Šantić, predsjednik Komore.

Ovim ugovorom Komora je dobila još jednu veliku i značajnu tvrtku u svoje članstvo, a konstatirano je da komora stoji pošti na raspolaganju u pogledu zastupanja interesa pred tijelima vlasti, zatim promocije inovativnih poštanskih i drugih usluga koje Hrvatska pošta Mostar pruža na tržištu, izradi različitih projekata za koje se ukaže potreba i obostrani interes, a ugovorom su utvrđeni i drugi oblici međusobne suradnje.

(www.jabuka.tv)