FBiH: Više od 4 milijuna KM braniteljskoj populaciji

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata donijela odluke kojima su usvojena dva programa utroška sredstava namijenjenih braniteljskoj kategoriji u ukupnom iznosu od 4.080.000 KM planiranih u Proračunu FBiH za 2024. godinu.

Sredstva su namijenjena za pomoć u liječenju branitelja i podršku neprofitnim organizacijama.

Prvim Programom utroška sredstava Ministarstva sa kriterijima raspodjele sredstava, u okviru tekućeg transfera, za pomoć u liječenju branitelja odobreno je 3.800.000 KM. Odlukom je propisan i način raspodjele ovih sredstava. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja može se ostvariti samo jedanput u dvije kalendarske godine. Izuzetno u teškim slučajevima, imajući u vidu težinu bolesti i troškove liječenja, federalni ministar može rješenjem odobriti jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja neovisno od toga što je podnositelj zahtjeva to pravo ostvario u prethodnoj kalendarskoj godini.

Jednokratna novčana pomoć se može odobriti za plaćanje troškova liječenja u BiH (u visini od 300 KM), te u inozemstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u BiH (u iznosu do 2.000 KM). U teškim slučajevima, federalni ministar može, na prijedlog nadležne općinske/gradske službe ili saveza braniteljskih populacija, svojim rješenjem odobriti i veći iznos pomoći za troškova liječenja od predviđenih, i to najviše do 3.000 KM.

Postupak ostvarivanja prava prema ovoj odluci vrši se podnošenjem prijave Federalnom ministarstvu na propisanom obrascu na javni poziv, a javni poziv za podnošenje prijava bit će otvoren do 31.10.2024. godine.

Drugim Programom utroška sredstava ovog ministarstva u okviru Tekućih transfera neprofitnim organizacijama planiran je iznos od 280 tisuća KM, a raspodjela sredstava će se vršiti u skladu sa općim i posebnim kriterijima. Programom su planirani transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 120.000 KM i Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH u iznosu od 70.000 KM. Također, Programom je planiran Transfer IDA – istraživačko dokumentarne aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida u iznosu od 90.000 KM. Sredstva utvrđena u ovom programu raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu po Tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

Znate li koliko zarađuju generali u OS BiH?

Vlada Federacije BiH je također na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata donijela Odluku kojom se utvrđuje koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za razdoblje siječanj – ožujak 2024. godine (I kvartal ove godine).

Riječ je o Transferu za implementaciju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – novčana egzistencijalna naknada, koji je utvrđen Proračunom Federacije BiH za 2024. godinu.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa članom 22. Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, bit će utvrđena visina mjesečne naknade.

Kako je navedeno u obrazloženju, Federalnom ministarstvu su u ovogodišnjem Proračunu Federacije BiH za ovu namjenu odobrena sredstva u iznosu od 61.670.100 KM.

Osiguranjem ovih sredstava uređuju se prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, priopćeno je iz Vlade Federacije BiH.

Poznato kada će braniteljske naknade u Federaciji BiH biti uvećane

(www.jabuka.tv)

2 komentara

  • Zanima me oni bolesnici koji se liječe od karcinoma mogu li svake god. dobiti jednokratnu
    pomoć ili svake treće god. Logika bi bila svake godine.

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.