Evo što sadrži 7 točaka Deklaracije Hrvatskog Narodnog Sabora BiH – Jabuka.tv

Evo što sadrži 7 točaka Deklaracije Hrvatskog Narodnog Sabora BiH

Hrvatski Narodni Sabor okončao je 8. zasjedanje usvajanjem Deklaracije, izborom predsjednika i  Predsjedništva, Suda časti HNS BiH, te završnim obražanjem novog starog predsjednika Hrvatskog Narodnog Sabora BiH. Izaslanici iz 14 hrvatskih političkih stranaka njih više od 500, za predsjednika su gotovo jednoglasno, uz jedan glas protiv, ponovo izabrali dosadašnjeg predsjednika HNS BiH- lidera najjače hrvatske stranke HDZ BiH dr. Dragana Čovića, te usvojili Deklaraciju, čiji sadržaj donosi Hrvatski Medijski Servis.

Deklaracija Hrvatskog Narodnog Sabora usvojena na zasjedanju 26. siječnja 2019.

 • Potvrđujući privrženost načelima i ciljevima izraženim u političkim dokumentima prošlih sedam zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, a nastavno na Deklaraciju usvojenu na šestom zasjedanju;
 • Pozdravljajući Rezolucije Europskog parlamenta iz 2014. i 2017. godine o Bosni i Hercegovini u kojima je naglašeno načelo federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog političkog predstavljanja;
 • Podržavajući napore na osnaživanju i afirmaciji puta Bosne i Hercegovine prema EU i jačanju suradnje u europskom duhu;
 • Naglašavajući da su tri konstitutivna naroda u BiH (Bošnjaci, Hrvati i Srbi) ustavna kategorija i činjenica koja se ne može i ne smije politički ignorirati, te da se u složenoj federalnoj višenacionalnoj zajednici, što BiH nedvojbeno jest, stabilnost i napredak mogu ostvariti samo dogovorom i korištenjem mehanizama koji jačaju međusobno povjerenje uz strogo poštivanje ustavnog poretka i vladavine prava;
 • Podsjećajući na Sporazum lidera bosanskohercegovačkih političkih stranaka postignut 1. listopada 2013. u Bruxellesu u kojem se navodi da „metoda izbora dva člana Predsjedništva iz Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) treba kroz izmjene izbornog zakona i ustavne amandmane, uvažavajući presudu Suda u Strasbourgu, spriječiti nametanje rezultata izbora bilo kojem od konstitutivnih naroda ili ‘Ostalima’, te da jedan narod neće drugome birati političke predstavnike“;
 • Pozivajući se na natkrovljujuće načelo Ustava BiH i samog Daytonskog mirovnog sporazuma,načelo konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti tri konstitutivna naroda, kome se sva druga ustavna načela te svi drugi ustavi, zakoni i akti moraju povinovati;

Mi, sudionici VIII. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, usvajamo:

Deklaraciju VIII. zasjedanja HNS BiH

1. BiH naša domovina – neovisna, cjelovita, stabilna i prosperitetna BiH kao optimalan okvir za ostvarenje hrvatskih nacionalnih interesa

Mi, legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH, izražavamo svoje jasno, čvrsto i nedvosmisleno opredjeljenje za:

Neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH kao optimalan okvir za ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa i ciljeva u BiH;

Ostvarivanje pune pravne i stvarne konstitutivnosti Hrvata u BiH i njihove jednakopravnosti s Bošnjacima i Srbima;
izgradnju i jačanje institucija zajedničke nam države i domovine jednakopravnih konstitutivnih naroda i ostalih građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda.

Svjesni činjenice kako u BiH postoje i sasvim drugačiji pogledi o njenoj budućnosti, upozoravamo na opasnost i pogubnost politika koje:

Negiraju Ustavna i Daytonska načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda (unitarizam);
relativiziraju i negiraju neovisnost i cjelovitost BiH (separatizam).

Velikim doprinosom našoj borbi za neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH u kojoj će hrvatski narod biti konstitutivan i jednakopravan s Bošnjacima i Srbima smatramo Deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH te snažno pozdravljamo donošenje iste, piše Hrvatski Medijski Servis..

2. Daytonska BiH – neostvarena država u dubokoj ustavnoj, institucionalnoj i političkoj krizi

Izvorni Washingtonski i Daytonski sporazumi uvažili su i operacionalizirali hrvatsku konstitutivnost u BiH i osigurali relativno visok stupanj ustavne i institucionalne jednakopravnosti Hrvata s Bošnjacima i Srbima. Naknadne izmjene spomenutih sporazuma kroz nametnute ustavne amandmane od strane OHR-a i pogrešnu interpretaciju u značajnoj su mjeri promijenile karakter tih sporazuma te, među ostalim, dovele u pitanje Ustav i daytonsku BiH, hrvatsku konstitutivnost u BiH, a Hrvate stavile u podređenu i neravnopravnu ustavnu, institucionalnu i političku poziciju u odnosu na Bošnjake i Srbe.

Stoga je trenutno ustavno, institucionalno i političko stanje u potpunosti neprihvatljivo za Hrvate u BiH:

 • Jer im negira pravo legitimnog političkog predstavljanja, odnosno, ne osigurava im da ih u tijelima vlasti na svim administrativno-političkim razinama koje su državni i entitetski ustavi namijenili legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda predstavljaju njihovi legitimno izabrani politički predstavnici. O tome, među ostalim, svjedoče i činjenice kako je u dva navrata na razini Federacije BiH uspostavljena vlast bez legitimnih hrvatskih predstavnika („Alijansa“ i „Platforma“), te je u tri navrata Hrvatski član Predsjedništva BiH izabran suprotno političkoj i izbornoj volji hrvatskog naroda, odnosno nametnut Hrvatima pravnim, političkim i izbornim nasiljem. Pored toga što je čin ponovnog nametanja hrvatskog člana Predsjedništva BiH nelegitiman i nelegalan te moralno koruptivan čin, on je i uvreda hrvatskom nacionalnom i političkom dostojanstvu te simbol hrvatskog obespravljivanja i dekonstituiranja;
 • Jer im negira pravo da slobodno raspolažu rezultatima svoga rada nepravednim prelijevanjem financijskih sredstava koja stvaraju ljudi i poduzeća u većinskim hrvatskim općinama i županijama u područja i institucije u kojima Hrvati ne raspolažu instrumentima zaštite i artikulacije svojih nacionalnih interesa;
 • Jer im negira pravo slobodno raspolagati društvenim, kulturnim i prirodnim resursima na područjima gdje stoljećima žive, preko nepravednih i nametnutih zakona, donesenih preglasavanjem, odnosno političkim i institucionalnim nasiljem;
 • Jer im uskraćuje i negira, ne samo konstitutivna prava, nego i prava na kulturnu, obrazovnu i medijsku autonomiju čak i u stupnju i obliku kojeg u nacionalnim državama uživaju pripadnici nacionalnih manjina;
 • Jer ih izlaže nesrazmjernom riziku od politički, ideološki i nacionalno motivirane pravosudne represije, osobito kada je u pitanju braniteljska populacija, s obzirom da u represivnom aparatu i najvišim pravosudnim tijelima odlučujuću ulogu imaju predstavnici ostala dva naroda ili Hrvati mahom od njih izabrani;
 • Jer ih izlaže kontinuiranom, organiziranom i upravljanom političkom, ideološkom i medijskom nasilju koje ima mnoštvo elemenata paraobavještajnog djelovanja, govora mržnje i ratnoga huškanja s ciljem diskreditiranja i ocrnjivanja svih društvenih i političkih aktera koji javno zagovaraju načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda;
 • Jer sve navedeno, među ostalim razlozima, snažno utječe na proces iseljavanja Hrvata iz BiH i dovodi do vrlo ozbiljnih demografskih problema u okviru hrvatskog nacionalnog korpusa.

3. Europeizacija Daytona – Bruxelleska nadogradnja

Unitaristički i separatistički ciljevi i interesi nespojivi su i izravno suprotstavljeni temeljnim daytonskim načelima i modelima, stoga u njima treba tražiti glavne uzroke nefunkcionalnosti i nestabilnosti daytonske BiH. Rješenja akutnih i kroničnih kriza treba tražiti kroz povratak Daytonu i njegovu temeljnom načelu konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda.

Kako bi BiH mogla nastaviti i uspješno završiti svoj euroatlantski put, odnosno postati punopravna članica EU i NATO-a nužno je pristupiti takozvanoj briselskoj nadogradnji daytonskoga temelja, odnosno, ustavnim, zakonskim i institucionalnim promjenama na načelima federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kako je navedeno u rezolucijama Europskoga parlamenta iz 2014. i 2017. godine.

To podrazumijeva novu i racionalniju administrativno-teritorijalnu organizaciju zemlje koja će na jednak način uvažiti sva tri konstitutivna naroda dosljednom operacionalizacijom načela iz preambule Daytonskoga ustava o konstitutivnosti naroda.

Svrha tih promjena treba biti:

U što većoj mjeri uskladiti ustavne odredbe i zakonske norme s natkrovljujućim načelom Ustava BiH, načelom konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti tri konstitutivna naroda Bošnjaka, Hrvata i Srba;

Osigurati što veći stupanj individualnih, ljudskih i građanskih prava svakom državljaninu BiH bez obzira na njegovu nacionalnu (ne)pripadnost. U praksi, to bi značilo u punom opsegu provesti mjerodavne odluke Ustavnog suda BiH i Europskoga suda za ljudska prava.

Promjene Ustava i izbornog zakona trebaju uvažavati sljedeća načela:

Legitimno političko predstavljanje i međusobna jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda na svim administrativno-političkim razinama u BiH u onim tijelima i institucijama koje je Ustav BiH namijenio legitimnom zastupanju konstitutivnih naroda;

Osiguranje bez diskriminacije prava svima koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda da biraju i budu birani.

Upravo su Belgija i Bruxelles, kao sjedište EU, primjer i dokaz kako su načela federalizma i konsocijacijske demokracije dio europske pravne i političke stečevine, te kako je moguće i poželjno ta načela uskladiti s načelima individualnih, ljudskih i građanskih prava i sloboda, odnosno primjer i dokaz kako je moguće na daytonskom temelju napraviti briselsku nadogradnju.

HNS BiH će pripremiti novi integrirani Prijedlog izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH koji zadovoljava sva gore navedena načela.

4. Euroatlantske integracije

Strateški cilj hrvatskog naroda u BiH je što brže članstvo BiH u EU i NATO-u. Članstvo u EU i NATO-u je najvažniji vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovina kao države i HNS-a BiH kao krovne organizacije hrvatskog naroda u BiH.

Mi, politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH, ponosni smo na ulogu koju su članovi HNS BiH imali u predvođenju EU puta u Bosni i Hercegovini, uključujući i stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2015. godine, predaju zahtjeva za članstvo u EU u veljači 2016. i predaju odgovora na Upitnik EU-e u veljači 2018.

Posebno pozdravljamo uspostavu mehanizma koordinacije koji omogućuje svim narodima u BiH da na svim razinama vlasti, od županija do države, kroz usuglašen glas jasno i glasno iskažu svoju potporu pristupanju BiH EU i imaju jednakopravnu poziciju tijekom pregovora.

HNS BiH se čvrsto zalaže za što bržu provedbu svih nužnih reformi na putu prema EU i NATO-u, uključujući što skorije zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) kao jednog od preduvjeta za punopravno članstvo BiH u EU, te kako bi se osigurao puni suverenitet BiH kao nezavisne, cjelovite, stabilne i prosperitetne države čije su institucije sposobne preuzeti odgovornost za državu i njezin suverenitet.

Pozdravljamo ulogu i doprinos članova HNS BiH za aktivaciju MAP-a koje je BiH dobila u prosincu 2018. godine.

Za ubrzanje našeg europskog puta i očuvanje konstitutivnosti i jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH posebno ističemo doprinos dužnosnika Republike Hrvatske kao i hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.

5. Zaštita digniteta Domovinskog rata

Hrvatsko vijeće obrane vodilo je pravedan i legitiman obrambeni, a ne osvajački rat, u kojem je branilo teritorij na kojem živi hrvatski narod unutar međunarodno priznatih granica Bosne i Hercegovine.

Temeljne vrijednosti Domovinskog rata su sloboda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštovanje prava čovjeka. U skladu s temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, u okviru materijalnih mogućnosti treba osigurati svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.

Radi dostojanstva Domovinskog rata pravosuđe u Bosni i Hercegovini dužno je procesuirati sve slučajeve pojedinačnih ratnih zločina i svih drugih zločina počinjenih u ratu, strogo primjenjujući načela individualne odgovornosti i krivnje, te se odlučno suprotstaviti selektivnim i tendencioznim optužnicama po zapovjednoj odgovornosti prema zapovjednicima Hrvatskog vijeća obrane. Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branitelja i građana koji su sudjelovali u obrani Bosne i Hercegovine.

Odbacujemo kvalifikacije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o udruženom zločinačkom pothvatu koje se neutemeljeno i nepravedno pripisuju Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj Republici Herceg Bosni i Hrvatskom vijeću obrane. Takva zlonamjerna kvalifikacija, na žalost, koristi se za pokušaj ostvarenja ratnih ciljeva jedne od strana u ratu u Bosni i Hercegovini i eliminiranja hrvatskog naroda kao političkog subjekta u Bosni i Hercegovini. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju nije bio pozvan u predmetu „Prlić i drugi“, niti je on uopće pozvan, kako je i sam presudio 2007. godine, da odlučuje o pitanjima državne odgovornosti, jer je njegova nadležnost kaznena i proteže se samo na pojedince.

Hrvatska zajednica Herceg Bosna, Hrvatska Republika Herceg Bosna i Hrvatsko vijeće obrane odlučujuće su doprinijeli očuvanju i obrani Bosne i Hercegovine.

Pozivamo građane, državne i društvene institucije, udruge i medije, da na navedenim načelima štite temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše narodne ravnopravnosti i civilizacijske budućnosti Bosne i Hercegovine.

6. Politička stabilnost i vladavina prava – temelj gospodarskog razvoja i demografske obnove

Politička stabilnost temelj je za vladavinu prava, gospodarski rast, demografsku obnovu i opći napredak BiH kao države i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. Za postizanje političke stabilnosti nužno je da su sva tri konstitutivna naroda uistinu konstitutivna i jednakopravna na cijelom teritoriju BiH, poštivanje Ustava BiH i vladavine prava, kao i odustajanje političkih opcija od protuustavnih, antidaytonskih i potencijalno pogubnih politika separatizma i unitarizma.

S obzirom da veliku prepreku razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavi konkurentnijeg gospodarstva i socijalne pravde, te dolasku stranih investicija, predstavlja pravna nesigurnost i korupcija, nužno je čim prije postići najširi politički i društveni konsenzus te osigurati političku klimu i institucionalni kapacitet za učinkovitu borbu protiv korupcije.

Bez razvoja gospodarstva nije moguć demografski oporavak i zadržavanje mladih i stručnih kadrova, a temeljni preduvjet dugoročnog gospodarskog rasta i razvoja je politička stabilnost. Stoga smo opredijeljeni za:

Kreiranje stabilnog političkog okruženja koje će osigurati investicije iz zemlje i inozemstva s ciljem gospodarskog rasta i veće zaposlenosti;

Korištenje europskih fondova za stavljanje u funkciju svih ljudskih kapaciteta koji će pridonijeti gospodarskom razvoju i socijalnom blagostanju;

Intenzivni razvoj kvalitetnog obrazovanja, malog i srednjeg poduzetništva i turizma s ciljem zadržavanja mladih u BiH i njihovom punom integracijom u gospodarski sustav.

Kvalitetno obrazovanje sukladno najvišim svjetskim standardima, te institucionalno očuvanje i razvoj kulturnog identiteta, osim što predstavljaju iznimno značajne elemente dugoročne opstojnosti i vitalnosti, imaju i potencijal biti glavnim sredstvom svekolikog društvenog razvoja hrvatskog naroda u BiH. Stoga će HNS BiH u svome budućem radu posebnu pažnju posvećivati stanju u područjima obrazovanja, znanosti, kulture i medija s krajnjim ciljevima:

 • Stvaranja jedinstvenog hrvatskoga obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini, koji bi uključivao predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje te visoko obrazovanje;
 • Poticanja razvoja Sveučilišta u Mostaru, njegovog partnerstva sa stranim sveučilištima i opći razvoj kvalitete i izvrsnosti znanstvenog istraživanja i visokog obrazovanja na hrvatskom jeziku;
 • Daljnje jačanje zdravstvenog sustava, uključujući razvoj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar;
 • Daljnje jačanje Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH;
 • Institucionalno jačanje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru kao temeljne kulturne institucije Hrvata u BiH i drugih institucija kulture od značaja za hrvatski narod u BiH;

Osnivanje Javnog RTV servisa koji program emitira na hrvatskom jeziku i s programskim sadržajima koji objektivno i afirmativno konotiraju i reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet Hrvata u BiH, koji ga u njegovim specifičnostima čine prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim u bosanskohercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru, te podrška organiziranju svih medija na hrvatskom jeziku u svojevrsni mediapool.

HNS BiH će u suradnji s hrvatskim udrugama i organizacijama u inozemstvu ući u proces formiranja tijela koje će okupiti sve predstavnike Hrvata iz BiH u dijaspori i služiti gospodarskom razvoju hrvatskih krajeva u BiH i povratku Hrvata iz dijaspore.

Zajednički cilj svih navedenih mjera i aktivnosti je podizanje kvalitete života i rada u BiH, usporavanje i zaustavljanje procesa iseljavanja te demografska obnova hrvatskoga naroda.

7. HNS BiH – glavne smjernice djelovanja

Primarna svrha HNS BiH jest okupljanje i koordinirano zajedničko djelovanje svih političkih subjekata u BiH s hrvatskim predznakom, a s ciljem postizanja pune konstitutivnosti i jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH s druga dva konstitutivna naroda.

Stoga, ali i s ciljem slanja jasne poruke svim Hrvatima u BiH, drugim konstitutivnim narodima u BiH i svim građanima, Republici Hrvatskoj, Washingtonu i Bruxellesu te svekolikoj međunarodnoj zajednici da su Hrvati ujedinjeni u borbi za svoja nacionalna, ustavna, politička i druga prava, sve odluke koje se tiču mogućih ustavnih promjena i izmjena Izbornog zakona BiH te uspostave vlasti na svim razinama bit će donijete ili potvrđene u okviru odgovarajućih tijela HNS BiH. Kroz takav oblik zajedništva, HNS BiH nastojat će pokazati što veći stupanj političke odgovornosti prema hrvatskom narodu, ali i ostalim konstitutivnim narodima i građanima, te državi BiH koja je po Ustavu BiH zajednica konstitutivnih i međusobno jednakopravnih naroda i ravnopravnih građana.

Istovremeno ćemo sustavno i ustrajno nastaviti poduzimati aktivnosti usmjerene prema jačanju uloge i pozicije kao i ugleda, utjecaja i značaja HNS BiH i svih njegovih tijela: Predsjedništva, Glavnoga vijeća, Savjeta i Tajništva.

U tu svrhu, buduća djelovanja svih političkih subjekata uključenih u HNS BiH, kao i HNS-a BiH u cjelini, treba, u što je moguće većoj mjeri, usklađivati sa sljedećim načelima i smjernicama:

Nacionalni interesi i opće dobro moraju biti ispred i iznad osobnih i stranačkih interesa;

Stranke moraju biti okvir i sredstvo političke borbe za opće dobro, nacionalne,društvene i državne interese;

Temeljni kriterij kod kadroviranja moraju, iznad svega,biti načela izvrsnosti i učinkovitosti.

Svjesni ozbiljnosti i zahtjevnosti ukupne ustavno-pravne i političke te društvene, kulturne, gospodarske i demografske pozicije i situacije u kojoj se hrvatski narod trenutno nalazi područja i teme na koja ćemo usmjeravati posebnu pažnju i aktivnosti su:

Izmjene Ustava u skladu s načelima ove Deklaracije;

 • Izmjene Izbornog zakona BiH čija je reforma prvi prioritet i nužan preduvjet za uspostavu vlasti nakon provedenih izbora u listopadu 2018. godine;
 • Implementiranje odluke Ustavnoga suda BiH koja se odnosi na Grad Mostar;
 • Podrška postojećim i pokretanje novih javnih medija na hrvatskom jeziku, uključujući i Javni RTV servis;
 • Daljnja internacionalizacija hrvatskoga pitanja u BiH, uključujući i institucionalno povezivanje s RH i Hrvatima u svijetu;
 • Nastavak programskog povezivanja i osnaživanja obrazovnih, znanstvenih i kulturnih institucija;
 • Reforma poreznog sustava s ciljem pravednijeg prikupljanja i raspodjele javnih prihoda i jačanje gospodarske pozicije;
 • Problem iseljavanja i demografske obnove kao problem koji je odraz svih prethodno navedenih problema;
 • Zaštita života od začeća do prirodne smrti i svekoliki razvoj i napredak hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini;
 • Zalagati se za institucionalno jednak tretman prema Crkvama i vjerskim zajednicama u BiH kao sekularnoj državi;
 • Političko, institucionalno, kadrovsko i financijsko jačanje HNS BiH i njegovih tijela;
 • Po uzoru na tijela jezičnih zajednica u Belgiji koja uz političku autonomiju također osiguravaju cjelovitu i učinkovitu obrazovnu, medijsku i kulturnu autonomiju, pretvaranje HNS BiH u svehrvatsku krovnu organizaciju u BiH koja uz legitimne političke predstavnike okuplja i sve vodeće društvene, gospodarske, obrazovne, kulturne, sportske, vjerske i ostale predstavnike Hrvata u BiH kroz Savjet HNS BiH, te uključivanje HNS BiH kao nositelja neteritorijalne autonomije Hrvata u BiH u ustavno-pravni poredak BiH.

Mi, legitimni predstavnici hrvatske političke volje u Bosni i Hercegovini, ovu Deklaraciju usvajamo kao čvrstu obvezu nama i snažnu poruku svim našim društvenim i političkim partnerima s kojima dijelimo odgovornost za stabilnost i prosperitet naše zajedničke domovine Bosne i Hercegovine.

Završeno 8. zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora BiH, Čović ponovno izabran

(www.jabuka.tv)


3 komentara

 • Nako što je uspješno oformio kanal na Hrvatskom jeziku, zatim na briljantan način promjenio Ustav Bih i omogućio Hrvatima da sami sebi biraju predstavnike, sada je odlučio da oslobodi Haške uznike. Kakva je sila taj Dragan. Vrh.Nema dalje.

 • Više od 20 godina ista šuplja priča. Ako su nas ovi ljudi doveli do ovakve katastrofe, kako očekivati da nas ti ljudi izvade iz te katastrofe? Pričaju priču o tome kako treba zaustaviti iseljavanje. Pa samim tim što su oni na vlasti mi se sve više iseljavamo. Ja odlazim upravo sutra.

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.