Do kraja godine rast cijena cigareta u BiH

Dugo očekivane reforme usmjerene na jačanju konkurentnosti i stimuliranju investicija se nameću kao jedino preostalo rješenje za prijeko potreban intenzivan ekonomski rast u BiH. Jedini način da se nadomjesti oskudnost kapitala i skroman rast zaposlenosti u okruženju je da se poveća konkurentnost zemlje u privlačenju stranog kapitala, te ojača konkurentnost bh. izvoza. Takvim reformama bi se ujedno stvorio i povoljan ambijent za stimuliranje domaćih investicija što bi sve zajedno trebalo voditi k oživljavanju privatnog sektora i otvaranju novih radnih mjesta.

Reforme su, također, prijeko potrebne kako bi došlo do normalizacije na tržištu rada u BiH gdje vlada kaos. Što se pak tiče rasta cijena u idućem razdoblju, na njihov rast utječe nekoliko čimbenika. Naime, prema projekcijama Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, u razdoblju do 2017. očekuje se rast cijena oko 1,1 posto. U dokumentu se navodi da je promjena cijena u BiH kao i prethodnih godina determinirana kretanjem svjetskih cijena hrane, energenata, prvenstveno nafte i plina, ali i promjenama cijena komunalija, trošarinama i sl.

Prema posljednjim projekcijama Svjetske banke, cijene nafte i plina u prošloj godini bile su niže godini u odnosu na 2013. godinu. Slično je i s cijenama hrane koje su, prema procjenama Svjetske banke, također u prošloj godini bile niže. Stoga se u BiH također ne očekuje značajan rast cijena uzimajući u obzir promjene cijena energenata i hrane na svjetskom tržištu. Od domaćih komponenti koje doprinose rastu cijena uzeto je u obzir novo uvećanje trošarina na duhanske proizvode u BiH od siječnja 2014. godine, što je nastavak procesa usklađivanja trošarina s europskom regulativom, što je nastavljeno i u ovoj godini. Na osnovi navedenog, u BiH je u prošloj godini razina cijena ostala skoro nepromijenjena. S druge strane, u ovoj godini, prema projekcijama Svjetske banke, cijene energenata na svjetskom tržištu bi trebale biti niže u odnosu na prošlu godinu. Ista predviđanja za cijene +nafte i hrane ima EK i MMF.
U BiH rast cijena u ovoj godini bi mogao biti nešto veći u odnosu na prošlu godinu, ali bi i dalje ostao umjeren. Pored toga, treba imati u vidu planirani nastavak uvećanja trošarina na cigarete, pa se u BiH do kraja ove godine može očekivati rast cijena od 1,1 posto. Slična kretanja cijena se očekuju u razdoblju 2016. – 2017., odnosno rast cijena u BiH bi mogao iznositi oko 1 posto, odnosno 1,2 posto respektivno. Osnovi rizici za ostvarenje projekcija cijena su poskupljenja energenata i hrane na svjetskom tržištu koja bi značajno doprinijela povećanju inflacije. Domaći rizici su vezani uz više cijena komunalija, što bi također uvećalo opću razinu cijena u BiH.

(Večernji list)

1 komentar

  • samo Vi dižite, sve ode u Njemačku il drugdi u bili svit…ne znam kad svi odemo koga će te globit onda…a što se cigareta tiče…marvo i đaci u osnovnoj znaju osnove matematike tj pogledajte u “novčanik” pa će te vidjeti da imate manje pare sada nego kad ste počeli poskupljivati cigarete i gorivo…naravno trebalo je ići u školu a ne kupovati diplome (kao šta će bogareti meni to) pa bi znali da se poticanjem potrošnje povećava ekonomski rast, a poticati potrošnju se može ili povećanjem plaća ili smanjenjem cijena, a oni sve naopako tj cijene do nebe a plaće smanjuju (nama, sebi povećavaju)..PA DOKAD STOKO DOKAD ĆEMO IH DURAT…KRVI IM SE TRIBA NAPIT ALI SVIMA BEZ IZUZETKA..BAŠ BEZ IZUZETKA NIJEDAN POLITIČAR NIJE NEVIN…NIJEDAN

Komentiraj: