ŽZH nema plan upravljanja otpadom

Pet županija na području Federacije BiH nema županijski plan upravljanja otpadom. Prema informacijama objavljenim u dokumentu “Određene mjere iz federalnog plana upravljanja otpadom nisu provedene u zadanim rokovima”, objavljenom na službenoj stranici Ureda za reviziju FBiH, plan nemaju: Sarajevska županija, Posavska, Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska i Tuzlanska županija.

Srednjobosanska županija je tek u fazi izrade ovog plana, a u Hercegovačko-neretvanskoj županiji je plan izrađen i u proceduri je njegovo usvajanje. Jedino je Unsko-sanska županija u svibnju 2014. usvojila prijedlog ovog plana, stoji u spomenutom dokumentu, prenosi Večernji list.

Kada je riječ o upisu lokacija sanitarnih odlagališta u prostorno-plansku dokumentaciju županija, stanje je nešto bolje, međutim, prema odgovorima koje su revizori dobili iz resornih županijskih ministarstava, i tu se nailazi na velike razlike od županije do županije.

“Potencijalne jesu, ali nisu istražene. Nismo sami kao ŽZH u mogućnosti formirati regiju po federalnom planu upravljanja otpadom”, navedeno je iz Ministarstva prostornog uređenja ŽZH-a.

Iz SBŽ-a su, pak, naveli kako su lokacije upisane u planovima pojedinih općina, ali u županijskim nisu, u HNŽ-u su upisane lokacije sanitarnih odlagališta, međutim, nije donesen prostorni plan. Iz resornog ministarstva HBŽ-a i Posavske županije su također naveli da su upisane lokacije odlagališta. Prostorni plan BPŽ-a je u fazi prijedloga, a u njega su unesene lokacije sanitarnih odlagališta na području županije, navodi se u odgovoru resornog ministarstva ove županije.

Reciklaža otpada također je jedno od pitanja kojim su se bavili revizori u spomenutom dokumentu. Iz odgovora pristiglih iz resornih županijskih ministarstava vidljivo je kako se reciklažom otpada uglavnom bave privatne tvrtke. Tako, primjerice, u ŽZH i BPŽ reciklažu obavljaju isključivo privatne tvrtke, i to samo za isplative materijale (papir, karton, metal). Slična je situacija u Srednjobosanskoj županiji, te ZDŽ.

“Javna komunalna poduzeća vrše selektivno prikupljanje pojedinih vrsta otpada koje prodaju na tržištu, ali se na prostoru županije ne vrši prerada i proizvodnja novih proizvoda”, navodi se u odgovoru resornog ministarstva Sarajevske županije.

U Hercegovačko-neretvanskoj županiji postoje dva reciklažna centra u Čapljini i Jablanici za najlon i papir, piše Večernji list.

“Odnedavno su počele aktivnosti reciklaže komunalnog i drugog otpada u CUO u općini Konjic”, navodi se u odgovorima iz Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ-a. Tuzlanska, Posavka i Hercegbosanska županija, prema tvrdnjama resornih ministarstava, nemaju reciklažu otpada na svojim prostorima.

Zanimljivo je spomenuti kako, prema ovom revizijskom izvješću, samo Sarajevska županija, Bosansko-podrinjska i Zeničko-dobojska imaju podatke o količini otpada koji se reciklira na prostoru županija.

(www.jabuka.tv)

2 komentara

Komentiraj: