Zapeo kanal na hrvatskom jeziku

Povjerenstvo za promet i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici nije prihvatilo Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2014. u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo prometa i komunikacija BiH i Regulatornu agenciju za komunikacije BiH.

Član povjerenstva Nikola Lovrinović (HDZ BiH) je tijekom diskusije kazao kako je u 2014. godini u opticaju i u parlamentarnoj proceduri bio zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom RTV sustavu, a da u izvještaju uopće nije spomenut.

Također, rekao je kako je u izvještaju navedeno i određeno stanje u procesu digitalizacije, međutim, dodao je da mu se čini da ima stvari koje su problematične, a nema informacije u izvještaju zašto je to tako.

”Ima zakon koji je prošao Vijeće ministara BiH na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, kada je u pitanju uvođenje hrvatskog kanala, on je došao do parlamentarnih povjerenstava i tu je zapelo. To je bilo tijekom 2014. godine i treba ga navesti da je bio”, kazao je Lovrinović te dodao kako je za izvještaj, ali da se dopuni s onim što fali u njemu.

”Fali zakon koji je Vijeće ministara BiH pustilo u proceduru prošle godine i bilo je u određenoj proceduri, njega nema u izvješću. Mora se znati da je to bilo”, kazao je Lovrinović. Međutim, Komisija nije prihvatila njegov prijedlog da se izvještaj dopuni.

Ministar prometa i komunikacija BiH Slavko Matanović je kazao kako je ovaj izvještaj zatekao i da nije sudjelovao u njegovom kreiranju. Dodao je da prisustvom na sjednici Povjerenstva želi pokazati svoju riješenost i namjeru da se unaprijedi rad Ministarstva u oblastima koje su u njegovoj nadležnosti.

Član Povjerenstva Staša Košarac (SNSD) je kazao kako bi ono što nije realizirano trebalo biti jedan od prioriteta novog rukovodstva Ministarstva.

Povjerenstvo za promet i komunikacije je pak prihvatilo izvještaj o javnom saslušanju predstavnika BHANSA, BHDCA i Vijeća ministara BiH u vezi s propustima navedenim u Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi “Kontrola zračnog prometa BiH”.

Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine usvojilo je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2014. godinu, u dijelu nadležnosti Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma.

Odnosi se na Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ured za veterinarstvo BiH, Upravu BiH za zaštitu zdravlja bilja, Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH i Agenciju za sigurnost hrane BiH. Podržan je i Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije BiH za 2014. godinu.

Povjerenstvo je usvojilo i Informaciju o mjerama i radnjama koje su poduzete s ciljem otklanjanja teškoća i osiguranja potrebnih preduvjeta za normalan rad Izvozno – kreditne agencije BiH, s prijedlozima mogućih rješenja.

Uz tu Informaciju, Povjerenstvo je usvojilo i zaključak kojim je zadužila Upravni odbor Izvozno – kreditne agencije BiH da održi hitnu sjednicu s ciljem izrade mjera za sanaciju stanja u ovoj agenciji, te da o tome obavijesti PSBiH, priopćio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj: