Vlada glumi štednju: Smanjene naknade za rad u povjerenstvima

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe.

U izmijenjenoj uredbi je propisano da članovi radnih tijela mogu biti predstavnici jednog ili više tijela državne službe, savjetnici kao i stručnjaci koji nisu u radnom odnosu u tijelima državne službe.

Ograničenje koje se odnosi na imenovanje za predsjednika ili člana u najviše dva stalna povjerenstva, sada se odnosi na sva radna tijela, dakle bila ona stalna ili povremena, te se propisuje da je sudjelovanje članova u radu radnih tijela, imenovanih aktom o osnivanju radnih tijela, obavezno.

Kako izmjene Uredbe imaju za cilj prevazilaženje teške ekonomsko-socijalne situacije u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini, imajući u vidu izostanak sredstava financiranja od strane Međunarodnog monetarnog fonda, unificirani su i i smanjeni iznosi naknada za učešće u radu svih vrsta radnih tijela tako što se dosadašnja visina naknade od 350 KM, odnosno 300 KM, smanjuje na 200 KM.

Mijenja se i maksimalni iznos visine naknade za članove Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, tako što se dosadašnji maksimalni iznos naknade od 500 KM smanjuje na 350 konvertibilnih maraka, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(www.jabuka.tv)

1 komentar

Komentiraj: