Vijeće ministara BiH na prvoj sjednici imenovalo članove odbora

Vijeće ministara BiH danas je, na svojoj prvoj sjednici u novom sazivu, donijelo pojedinačne odluke o imenovanju predsjedavajućeg i članova Odbora za unutarnju politiku i Odbora za ekonomiju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, s ciljem provedbe Zakona o Vijeću ministara BiH i stvaranja uvjeta za efikasan rad.

Odborom za unutarnju politiku predsjedavat će ministar sigurnosti Dragan Mektić, a njegov zamjenik je ministar civilnih poslova Adil Osmanović, dok su članovi Odbora ministrica obrane Marina Pendeš, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, ministar pravde Josip Grubeša, direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić i direktor Ureda za zakonodavstvo Dragan Podinić.

Odborom za ekonomiju predsjedavat će zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda, dok je njegov zamjenik ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Za članove ovog odbora imenovani su ministar komunikacija i prometa Slavko Matanović, ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić i direktor Ureda za zakonodavstvo Dragan Podinić.
Predsjedavajući odbora i njihovi zamjenici rotiraju se na funkciji predsjedavajućeg na godišnjem nivou, a u slučaju odsutnosti ministra na sjednici odbora zamjenjuje zamjenik ministra.

Prema Zakonu o Vijeću ministara BiH, prije rasprave na sjednici Vijeća ministara sva pitanja u nadležnosti ministarstava koja ulaze u sastav odbora obavezno se prethodno raspravljaju na sjednicima odbora.

Vijeće ministara BiH odredilo je predstavnika Bosne i Hercegovine u međunarodnim financijskim institucijama: Svjetskoj banci (WB), Međunarodnom monetarnom fondom (MMF) i Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD):
Svjetska banka, guverner – predsjedavajući Vijeća ministara dr. Denis Zvizdić, a zamjenik guvernera ministar pravde BiH Josip Grubeša;

Međunarodni monetarni fond (MMF), guverner – zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda, a njegov zamjenik ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak; Europska banka za obnovu i razvoj, guverner – zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, a zamjenik guvernera je ministar civilnih poslova Adil Osmanović, priopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj: