Usvojeno Izvješće o izvršenju proračuna Grada Širokoga Brijega

Na sjednici Gradskoga vijeća Grada Širokoga Brijega Izvješće o izvršenju proračuna Grada Širokoga Brijega za 2017. godinu usvojeno je većinom glasova.

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskoga vijeća Vinka Topića u utorak je održana 15. sjednica Gradskoga vijeća Grada Širokoga Brijega. Na sjednici je bilo nazočno 24 od 25 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Odluka o signaturi akata Gradskoga vijeća, Gradonačelnika i Službi za upravu Grada Širokog Brijega usvojena je jednoglasno. Zbog prijašnje odluke o osnivanju Stručne službe za lokalni ekonomski razvoj bilo je potrebno izmijeniti i samu Odluku o signaturi akata općinskoga vijeća, općinskoga načelnika i službi za upravu Općine Široki Brijeg.

Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Široki Brijeg kako bi se dosadašnji nazivi tijela vlasti uskladili s novim nazivima. Dopune se vrše i zbog potrebe za dodjelom priznanja fizičkim i pravnim licima u obliku zahvalnica ili prigodnih priznanja za razna postignuća.

Odluka o usuglašavanju pravnoga statusa, kao i prijedlog Statuta JP Veterinarska stanica d.o.o. usvojen je jednoglasno.

Odluka o određivanju građevinskoga zemljišta u državnom vlasništvu na području katastarske općine Kočerin (k.č. 3383, k.č. 3384/7) također je usvojena jednoglasno.

Usvojeno je rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Pere Vuletića, sina Predraga, iz Dobrkovića.

Usvojen je zaključak za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela Radiotelevizije Herceg-Bosna d.o.o. Mostar. Predmetnim ugovorom koji je predmet davanja suglasnosti, iz vlasništva Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o. Mostar iz vlasničke strukture istupa Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, koja svoj udio u vlasništvu od 25,53 % ustupa preostalim vlasnicima društva uključujući Grad Široki Brijeg, koji bi time imao ukupno 10,55 % udjela. Ustupanje udjela se vrši bez naknade.

Izvješće o izvršenju proračuna Grada Širokog Brijega od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. usvojeno je većinom glasova. Prema izvješću, strukturni, izvorni prihodi realizirani su prema planu, dok je naplata neporeznih prihoda bila ispod planirane. Razlog tome su manji prihodi od naknade za korištenje hidroakumulacije.

Sredstva za financiranje Gradske uprave u okviru su planiranoga, dok su sredstva za materijalne troškove manja u odnosu na plan.

Planirana sredstva za sport nisu bila dostatna jer Široki Brijeg postaje sve aktivnija sportska sredina. Uvećani dio potrošnje pokriven je proračunskom pričuvom. Sve grupe rashoda proračuna Grada Širokog Brijega izvršene su prema planiranim sredstvima.

Izvješće o radu Gradskoga pravobraniteljstva za 2017. godinu usvojeno je većinom glasova.

Također, jednoglasno su usvojena izvješća o radu JU Centar za socijalni rad, JU Hrvatski kulturni dom, JU Narodna knjižnica, Dječji vrtić “Trnoružica” i Izvješće o radu Doma za djecu ometanu u tjelesnom ili fizičkom razvoju “Marija – naša nada” za 2017. godinu.

(www.jabuka.tv)


17 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.