Usvojeno izvješće o izvršenju proračuna FBiH za rujan

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje Proračuna FBiH u razdoblju siječanj – rujan 2022. godine iznose 3.935,29 milijuna KM, što je 70,30 posto od planiranih za 2022. godinu, au odnosu na ostvarenje u istom razdoblju više za 18 posto. prethodne godine. godine.

Porezni prihodi iznosili su 3.215,27 milijuna KM. Neporezni prihodi iznosili su 284,17 milijuna KM, primljeni tekući transferi 27,49 milijuna KM i prihodi po osnovi financiranja proračuna 408,36 milijuna KM.

Prihodi od neizravnih poreza u ovom razdoblju iznosili su 1.352,01 milijun KM, što je 80 posto planiranih sredstava u Proračunu FBiH za 2022. godinu i bilježe povećanje od 166,76 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za devet mjeseci iznose 3.592,23 milijuna KM. Tekući transferi i ostali tekući rashodi iznosili su 2.749,53 milijuna KM i za 310,25 milijuna KM veći su u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2021. godine.

Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i ostalih tekućih rashoda odnose se na isplate mirovina (1.886,47 milijuna KM), doprinosa za zdravstveno osiguranje (21,96 milijuna KM), naknada za tjelesno oštećenje (1,74 milijuna KM) i rata civilnih žrtava (18,34 milijuna KM).

Zatim isplate vojnih invalidnina (199,01 milijuna KM), provedba Zakona o pravima branitelja – novčane naknade za uzdržavanje (37,40 milijuna KM), te provedba Zakona o posebnim pravima ratnih priznanja (12,19 milijuna KM) i za civilne invalidnine (104,61 milijun KM).

Također, 200 milijuna KM doznačeno je kantonima na ime financijske pomoći za provedbu strukturnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata od značaja za FBiH u omjeru 50:50 posto.

Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno je izdvojeno 56,77 milijuna KM.

Kapitalni transferi ostvareni su u iznosu od 63,34 milijuna KM, što je povećanje od 60 posto u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(www.jabuka.tv | Foto: Vlada FBiH)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.