USKOK podigao optužnicu protiv Milana Bandića i još 15 osoba

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i još 15 osoba te dva trgovačka društva zbog afere Agram.

Tereti ih se za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem, utaju poreza ili carine, sprečavanje dokazivanja, krivotvorenje službene ili poslovne isprave te poticanje na davanje lažnog iskaza, zlouporabu položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem.

Uz Bandića, optuženi su i Slobodan Ljubičić, Petar Pripuz, Željko Horvat, Ivan Tolić, Ivan Markus, Filip Čulo, Miljenko Benko, Ines Bravić, Koraljka Rožanković Uremović, Branko Mihaljević, Vidoje Bulum, Miro Laco, Zdenko Antunović, Dragutin Kosić i Ante Dodig, te trgovačka društva CE-ZA-R i Bramgrad projekt.

Optužnicom se Bandiću, gradonačelniku Grada Zagreba, i Ljubičiću, predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o kojeg je jedini osnivač Grad Zagreb, stavlja na teret da su od listopada 2013. do svibnja 2014. godine, po dogovoru i na traženje Pripuza, predsjednika trgovačkog društva CE-ZA-R d.o.o., člana C.I.O.S. grupe, u namjeri da društvima C.I.O.S. grupe pribave znatnu nepripadnu materijalnu korist na štetu Zagrebačkog holdinga d.o.o, autoritetom svoga položaja osobno i posredstvom Željka Horvata, posebnog višeg savjetnika gradonačelnika i glavnog koordinatora za otpad Grada Zagreba, nalagali poduzimanje radnji radi dodjele poslova na zbrinjavanju otpada po žurnom postupku bez provedbe propisanog postupka javnog natječaja za korist društava C.I.O.S. grupe, iako je postojala mogućnost zbrinjavanja istog na drugi način. Sukladno njihovim nalozima, u cilju realizacije opisanog dogovora, Ivan Tolić, član Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji je na temelju specijalne punomoći ovlašten zamjenjivati predsjednika Uprave, Ivan Markus, v.d. direktora Službe za nabavu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Filip Čulo, referent nabave u Službi za nabavu Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Miljenko Benko, voditelj u Zagrebačkom holdingu d.o.o.- Podružnica Čistoća, poduzimali su naložene radnje, tako da je neosnovanim pozivanjem na žurnost i usklađivanjem natječajne dokumentacije mogućnostima društava C.I.O.S. grupe u konačnici ugovoreno i realizirano zbrinjavanje znatno manje količine otpada koje je plaćeno po cijeni planiranoj za znatno veće količine otpada.

Na opisani način Zagrebačkom holdingu d.o.o.-Podružnica Čistoća nanesena je šteta od 2.006.294,09 kuna, u kojem iznosu je pribavljena nepripadna korist društvima članicama C.I.O.S grupe, pa tako i trgovačkom društvu CE-ZA-R d.o.o. u iznosu od 1.270.828,07 kuna.

Nadalje, u vremenu od ožujka 2006. do 19. siječnja 2012., u cilju pribavljanja znatne materijalne koristi društvu Bramgrad projekt d.o.o. Zagreb, na štetu Grada Zagreba, sukladno dogovoru Bandića i direktora Bramgrada Branka Mihaljevića, da se prilikom zamjene zemljišta u vlasništvu navedenog trgovačkog društva na lokaciji Pešćenica, sa zemljištem u vlasništvu Grada Zagreba na lokaciji Trnje, pogoduje Bramgradu i to primjenom nepropisnog obračuna vrijednosti zemljišta te neosnovanim priznavanjem navodnih troškova Bramgrada na lokaciji Leprovečka – Ivekovićeva i troškova koji će navodno nastati zbog preseljenja na lokaciju u Trnju, poduzimane su nezakonite radnje u Gradu Zagrebu u cilju realizacije opisanog dogovora. Sukladno nalozima i traženjima Bandića i Mihaljevića, takve nezakonite radnje su, zajedno s Bandićem poduzimale Ines Bravić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba, i Koraljka Rožanković Uremović, načelnica Odjela za pravne poslove unutar Sektora za pravne poslove Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. Opisanom zamjenom zemljišta Grad Zagreb je oštećen za 20.296.487,75 kuna, u kojem iznosu je pribavljena korist Bramgradu.

Ujedno se Bandiću stavlja na teret da je vezano za izbore za predsjednika Republike Hrvatske održane krajem 2009. i početkom 2010. godine, na kojima je bio predsjednički kandidat te je u svrhu financiranja izborne promidžbe na svoje ime otvorio žiro račun na koji je zaprimao donacije do dana održavanja izbora 10. siječnja 2010., nakon čega je Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske podnio završno izvješće o visini i izvoru sredstava korištenih za financiranje izborne promidžbe, nakon podnošenja spomenutog izvješća, suprotno zakonskim odredbama, na navedeni račun nastavio primati uplate fizičkih i pravnih osoba pa je tako od 3. ožujka 2011. do 5. lipnja 2012. zaprimio uplate u ukupnom iznosu od 15.741.500,00 kuna. Uplate primljene nakon održavanja izbora se, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, smatraju drugim dohotkom za koji je bio u obvezi podnijeti prijavu poreza na dohodak nadležnom poreznom tijelu, a što nije učinio. Na taj je način Bandić izbjegao plaćanje poreznih obveza u ukupnom iznosu od 3.714.994,00 kuna, čime je na ime neobračunatih i neplaćenih poreza Državni proračun Republike Hrvatske oštetio za 542.912,50 kuna, a na ime neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza proračun Grada Zagreba je oštetio za 3.172.081,50 kuna.

Također se optužnicom okrivljenicima stavlja na teret počinjenje više kaznenih djela zlouporaba položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem i to prilikom zapošljavanja više osoba u Gradu Zagrebu, u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. te trgovačkom društvu Gradska plinara Zagreb d.o.o. osnivač kojega je Grad Zagreb, kao i prilikom korištenja službenih vozila Grada Zagreba.
Tako se Bandiću stavlja na teret počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti na način da je u više navrata zatražio od Vidoja Buluma, pročelnika Stručne službe gradonačelnika Grada Zagreba i Mire Lace, pročelnika Ureda gradonačelnika, da osobama s kojima je privatno i poslovno povezan, osiguraju premještaje na radna mjesta u Gradu Zagrebu s većim koeficijentom za obračun plaće, pri čemu je u pojedinim slučajevima Bandić u svrhu realizacije navedenoga mijenjao Pravilnik o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika kojim je sistematizirao nova radna mjesta upravo za navedene osobe, a sukladno kojim traženjima su Bulum i Laco poduzimali radnje iz svojeg službenog djelokruga za korist osoba bliskih Bandiću, iako osobe za to nisu zadovoljavale postojeće uvjete, na koji način su im omogućili nezakonite premještaje i neosnovano povećanje osobnog dohotka.

U vezi nezakonitog zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu d.o.o. optužnicom se Bandiću stavlja na teret da je, koristeći svoj službeni i društveni autoritet, na traženje Zdenka Antunovića, te Ivan Tolić, na traženje Miljenka Benka, zatražili od Ljubičića da se u podružnici Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Upravljanje sportskim objektima, zaposle osobe s kojima su privatno povezani. U cilju realizacije navedenog kao i zapošljavanja osobe s kojom je i sam rodbinski povezan, Ljubičić je zajedno s Dragutinom Kosićem, voditeljem podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Upravljanje sportskim objektima i privremenim ravnateljem Ustanove za upravljanje sportskim objektima, poduzimao potrebne radnje radi zapošljavanja istih iako te osobe nisu ispunjavale propisane uvjete radnih mjesta na koje se zapošljavaju, te naknadno po isteku ugovora radnje u svrhu produljenja istih, a na koji način su spomenutim osobama omogućili nezakonito zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje svih prava iz rada.

Nadalje, optužnicom se Ljubičiću, kao jedinom članu Skupštine trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o., stavlja na teret da je, na traženje Pripuza, od Tolića i Ante Dodiga, direktora društva Gradska plinara Zagreb d.o.o., zatražio da u navedenom društvu na neodređeno vrijeme zaposle Pripuzovu poznanicu, na radno mjesto pomoćnika direktora. Pri tome je Ljubičić potpisao suglasnost za navedeno zapošljavanje, iako svjestan da nema potrebe za takvim zapošljavanjem jer su oba sistematizirana radna mjesta pomoćnika direktora popunjena, a potom su Tolić i Dodig realizirali traženo zaposlenje koje nije bilo sistematizirano Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Optužnicom se također Bandiću stavlja na teret da je, sam ili na traženje Antunovića, koristeći svoj službeni i društveni položaj i utjecaj, od Lace u više navrata zatražio da, suprotno Pravilniku o korištenju službenih vozila Grada Zagreba, službena vozila Grada Zagreba sa ili bez vozača stavi na raspolaganje njemu bliskim osobama u privatne svrhe. U svezi navedenoga je Laco izdavao suglasnosti za službena putovanja koja je svojim potpisom odobravao Bandić, a potom je Laco donosio rješenja kojim se odobravaju službena putovanja i potpisivao putne naloge, pri čemu su obojica bili svjesni da se službena vozila koriste u nedozvoljene privatne svrhe. U pojedinim slučajevima Laco je nakon završenih putovanja odobravao te nalagao i neosnovane isplate dnevnica osobama koje na to nisu ostvarivale pravo. Na opisani način je Grad Zagreb oštećen na ime troškova korištenja službenih vozila za privatne svrhe neovlaštenih osoba u ukupnom iznosu od 17.964,68 kuna, dok su se pojedine privatne osobe okoristile neovlaštenim korištenjem službenih vozila Grada Zagreba te neovlaštenom naplatom dnevnica.

Osim navedenog, optužnicom se Bandiću, kao osnivaču i upravitelju Zagrebačke zaklade za pomoć osobama oboljelim od cerebralnovaskularnih bolesti, stavlja na teret da je tijekom istrage koja se protiv njega i drugih osoba vodila od strane USKOK-a, u cilju da značajno oteža dokazivanje te postupak osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, vezano za umjetničke slike i skulpture pronađene kod njega tijekom pretraga, poduzeo niz nezakonitih radnji. Tako je sačinio i vlastoručno potpisao neistinit i antidatiran dokument naziva „Naputak“ iz kojega proizlazi da se radi o umjetninama koje su proteklih 10 godina donirane Zakladi, iako je znao da umjetnine nisu donirane Zakladi i da ona nije vlasnik istih, koji dokument je potom dostavio Županijskom sudu u Zagrebu kao prilog žalbama na rješenje suda o određivanju privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi zabranom otuđenja ili opterećenja spomenutih pokretnina. Osim navedenog, Bandić je od svjedokinje, predsjednice Upravnog odbora Zaklade, zatražio da neistinito iskazuje u vezi vlasništva spomenutih umjetnina na način da ih prikaže kao vlasništvo Zaklade te joj je u cilju realizacije navedenog na potpis predao dva dokumenta vezana za spomenute pokretnine, a koji su trebali dokazivati da su iste vlasništvo Zaklade, iako svjestan da navedeno ne odgovara istini, a o čemu je svjedokinja obavijestila USKOK.

(Vecernji.hr)


1 komentar

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.