Udruga Otac pruža usluge djeci s neurorazvojnim rizicima i teškoćama u razvoju

Udruga Otac zajedno sa svojim stručnim timom organizira podršku s područja logopedije, fizioterapije, edukacijske rehabilitacije, psihologije i senzorne integracije.

Poštujući individualne potrebe svakog djeteta, u suradnji sa obitelji, ali i drugim ustanovama, stručni tim transdiciplinarnim pristupom planira i provodi adekvatan oblik podrške s ciljem poboljšanja kvalitete života djece i njihovih obitelji, priopćeno je iz Udruge otac.

Fizioterapeuti pružaju podršku u motoričkom razvoju djeteta od najranije dobi, koristeći različite principe i tehnike s ciljem iskorištavanja maksimalnog potencijala djeteta kao i poticanja psihomotornog razvoja.

Pristupi na kojima se planira procjena i način fizioterapijske podrške: Neurorazvojna rehabilitacija prema Bobathu, Maes pristup, senzorna integracija, Bowen tehnika i Emmett tehnika.

Psiholog provođenjem psihološke procjene dobiva uvid u djetetovo socijalno i emocionalno funkcioniranje kao i kognitivne potencijale i sposobnosti, te na osnovu provedene procjene planira individualnu podršku za optimalan razvoj djeteta.

Osim direktne podrške djetetu, kroz edukaciju i savjetovanje provodi se i obitelji usmjerena podrška, kao ravnopravnom članu tima u skladu sa njihovim potrebama.

Logoped radi procjenu statusa komunikacijskog i govorno-jezičnog razvoja. Koristeći sve raspoložive resurse kao i znanje pruža podršku prilikom dijagnostike različitih poremećaja komunikacije, jezika i govora te podršku prilikom svladavanja komunikacijskih teškoća.

Edukacijski rehabilitator pruža holističku podršku kroz edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu i podršku kroz individualni i grupni pristup u skladu s potrebama djeteta, njegove obitelji ali i šire zajednice u koju je uključeno. Pristupi na kojima se planira procjena i način edukacijsko rehabilitacijske podrške: senzorna integracija, terapija igrom, Montessori pedagogija i načela rane intervencije.

Iz Udruge mole sve zainteresirane roditelje da se prijave za tretmane putem e-mail adrese: [email protected].

Mostar: Otvoren centar za rehabilitaciju djece s poteškoćama u razvoju

(www.jabuka.tv)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.