Sud zabranio provedbu Odluke 24. skupštine Elektroprivrede HZ HB

Općinski sud u Sarajevu dana 3. srpnja 2015. godine postupajući po Tužbi dioničara i člana Uprave JP EP HZ HB d.d. Mostar odredio je privremenu mjeru osiguranja kojom se određuje privremena mjera osiguranja i zabranjuje provedba Odluka sa Skupštine JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar održane dana 29. lipnja 2015. godine (Odluka broj: SD-2/2015 od 29. lipnja 2015. godine o razrješenju predsjednika i članova NO JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Odluka broj: SD-3/2015 od 29. lipnja 2015. godine o izboru i imenovanju članova NO JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar).

Također tom privremenom mjerom zabranjuje se Komisiji za vrijednosne papire BiH da na osnovu Odluke Skupštine o izboru i imenovanju članova NO izvrši upis članova NO.

Naime, dva dioničara i član Uprave JP EP HZ HB d.d. Mostar, izvršni direktor za pravne poslove putem punomoćnika Jerke Čilića podnijeli su dana 1. srpnja 2015. godine Općinskom sudu u Sarajevu tužbu kojom traže poništenje odluka sa Skupštine ovoga poduzeća održane dana 29. lipnja 2015. godine odnosno traže utvrđivanje ništavnosti punomoći Vlade Federacije BiH za sudjelovanje u radu i odlučivanje na 24. skupštini ovoga Društva.

Budući da je Sud procijenio da postoji realna opasnost od nastanka nenadoknadive štete koja prijeti, odnosno kako bi se spriječilo nezakonito postupanje, donesena je ova Prijevremena mjera koja je na snazi do okončanja spora.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba i ono je pravomoćno danom donošenja.

Ovo Rješenje Općinskoga suda u Sarajevu u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar zaprimljeno je dana 6. srpnja 2015. godine u 11,30 sati, priopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

(www.jabuka.tv)