SKB Mostar raspisao natječaj za prijem 35 novih djelatnika – Jabuka.tv

SKB Mostar raspisao natječaj za prijem 35 novih djelatnika

Sveučilišna klinička bolnica Mostar raspisala je javni natječaj za prijem 35 novih djelatnika u radni odnos.

Radi se o sljedećim radnim mjestima:

Neodređeno vrijeme za radna mjesta:

 1. Glavna sestra/tehničar Kliničkog odjela na Klinici za kožne i spolne bolesti – 1 izvršitelj
 2. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za psihijatriju – 1 izvršitelj
 3. Knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara u Odsjeku za ekonomske poslove Službe za gospodarsko financijske poslove – 1 izvršitelj
 4. Djelatnik za transport hrane u Odsjeku za nabavku, kontrolu i distribuciju hrane Službe za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj.

Određeno vrijeme u trajanju do 2 godine u ovisnosti radi li se o zamjeni djelatnika na trudničkom, porodiljskom, dugotrajnom bolovanju i neplaćenom odsustvu

 1. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 4 izvršitelja
 2. Doktor medicine na Odjelu za plućne bolesti i TBC – 2 izvršitelja
 3. Magistar farmacije u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršitelj
 4. Inženjer medicinske radiologije na Klinici za onkologiju– 2 izvršitelja
 5. Medicinska sestra/tehničar – 17 izvršitelja. Klinika za infektivne bolesti (6), Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje (3), Centar za urgentnu medicinu i hitne prijeme (1), Klinika za ortopediju (1), Klinika za neurokirurgiju (1), Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (1), Klinika za dječje bolesti (3), Odjel za plućne bolesti i TBC (1)
 6. Administrativni djelatnik u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijanostiku – 1 izvršitelj
 7. Administrativni djelatnik na Klinici za urologiju – 1 izvršitelj
 8. Rukovoditelj postrojenja sustava za tečnu distribuciju kisika u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
 9. Fizički djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad sukladno Pravilniku o radu SKB Mostar.

Opći uvjeti su propisani Zakonom o radu FBiH. Detaljnije pogledajte opis navedenih poslova te posebne uvjete u natječaju.

Natječaj detaljnije pogledaje OVDJE

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama. Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

 • SKB Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88000 Mostar(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM ____ , NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO ̋).

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve (točan broj naveden u izvornom natječaju) istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Narodne novine FBiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17”).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.

(www.jabuka.tv)