Široki Brijeg: Uz Dionu niče stambena zgrada, uredit će se i postojeći trg | Jabuka.tv

Široki Brijeg: Uz Dionu niče stambena zgrada, uredit će se i postojeći trg

Gradonačelnik Širokoga Brijega objavio je javnu raspravu o prijedlogu urbanističko-tehničkih uvjeta za parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće Diona u Širokom Brijegu.

Prema novom planu, tik uz Dionu niknut će stambena zgrada, a bit će uređen parking prostor iza robne kuće te Trg Ante Starčevića ispred.

Kako je navedeno u dokumentaciji, dogradnja se vrši na postojećem objektu na jugoistočnoj strani, gabarit objekta: nepravilni oblik dimenzija cca 20,10 x 10,50 m (skraćenje 3,10 m). Postojeći objekt zadržava svoju namjenu (poslovna + javno sklonište u suterenu), a namjena dogradnje je: stambeno-poslovna, od toga podrum – parking + ostave, suteren – gospodarski prostor,  prizemlje – poslovni prostor, 1-5 kat stambeni prostor (6 stambenih jedinica), a postojeći objekt zadržava svoju namjenu (poslovna + javno sklonište u suterenu) uz sanaciju i restauraciju.

Bruto površina dogradnje iznosi cca 1.849 m2 (od toga podrumska garaža cca 635 m2), tlocrtna bruto površina dogradnje iznosi cca 173,16 m2. Visina građevine iznosi cca 23,80 m, a mjeri se od konačno izravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha nadozida potkrovlja – vijenca.

Investitor je tvrtka Oscar d.o.o. u vlasništvu Ivana Šakote, inače zeta Slavena Ivankovića Lijanovića.

Javna rasprava bit će otvorena do 14. prosinca 2020. godine.

1. Prijedlog urbanističko-tehničkih uvjeta za parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće, Široki Brijeg (dalje: Urbanističko-tehnički uvjeti) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 16. studenoga 2020. godine do (uključivo) 14. prosinca 2020. godine.

U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na javni uvid: tekstualni dio, grafički dio u mjerilu 1:1000, 3D prikazi,i zvod iz idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta u mjerilu 1:250 u sklopu kojeg uključeno i uređenje Trga Ante Starčevića sa okolnim javnim prostorom.

2. Uvid u prijedlog Urbanističko-tehničkih uvjeta moguće je ostvariti u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega i idejni arhitektonsko urbanistički projekt autora Pere Ćeškića d.i.a., Borisa Solde d.i.a. i suradnika Mate Skoke d.i.a., svakog radnog dana od 8:00 do 9:30 sati. Nadalje, davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga moguće je ostvaritii putem službene Web stranice Grada Širokog Brijega na adresi: www. sirokibrijeg.ba, na adresi:[email protected] ili [email protected] Informacije o Urbanističko-tehničkim uvjetima davat će stručni djelatnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

3. Javno izlaganje od strane izrađivača idejnog projekta održat će se 24. studenog 2020. godine u 12:00 sati u vijećnici Grada Širokog Brijega.

4. Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Urbanističko-tehničkim uvjetima građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, najkasnije do (uključivo) 14.12.2020. godine ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

6. Javna rasprava bit će objavljena putem sredstava javnog informiranja te na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega, kao i na predmetnoj lokaciji.

Urbanističko-tehničke uvjete, grafičke priloge i način javnog uvida možete pogledati OVDJE.

Uskoro novi park u Širokom Brijegu: Projekt koji će dati sasvim nove konture središtu grada

(www.jabuka.tv)


162 komentara

Komentiraj: