Prijavite se za instruktore i popisivače u Širokom Brijegu

Na temelju članka  26. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisno povjerenstvo općine Široki Brijeg (PPLS) objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE ŠIROKI BRIJEG

Ovim javnim pozivom Popisno povjerenstvo  općine Široki Brijeg poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2013. godine na području općine Široki Brijeg.

Zainteresirani kandidati za općinske instruktore i popisivače  dužni su se osobno prijaviti u prostorijama Popisnog povjerenstva na adresi Fra Didaka Buntića 11, Široki Brijeg, (zgrada Općine, prostorije centra za dozvole, prizemlje zgrade).

Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati svakim radnim danom od 30.07. do 05.08. 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisnog povjerenstva.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog instruktora ili popisivača.

OPĆINSKI INSTRUKTORI
Obveze u popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PPLS i državnog/entitetskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba  ispunjavati:
–    da je državljanin BIH;
–    da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetna osoba);
–    da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;
–    da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
–    da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;
–    da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
–    da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog povjerenstva općine Široki Brijeg i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su da u periodu od 25. do 30. kolovoza 2013. godine Popisnom povjerenstvu općine podnesu preslike sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, ratni vojni invalid, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06. do 10. rujna 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obvezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, ovisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI
Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisnog povjerenstva. Popisivači moraju u dva tjedna popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, kućanstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. listopada 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema poslovnih/školskih obveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uvjeti koje kandidat popisivača treba  ispunjavati:
–    da je državljanin BIH;
–    da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetna osoba);
–    da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
–    da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
–    da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;
–    da ima čitak rukopis
–    da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao
–    da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog povjerenstva općine Široki Brijeg i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su  u periodu od 25. do 28. kolovoza 2013. godine Popisnoj komisiji općine podnijeti  preslike sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, ratni vojni invalid, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. rujna 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obvezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, ovisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku radi popunjavanja  Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a točan iznos će ovisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će biti detaljno regulirano Procedurama za plaćanje sudionika u Popisu.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.