Predsjedništvo zanima spremnost BiH za podnošenje zahtjeva za članstvo EU

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadužilo je Vijeće ministara BiH da Predsjedništvu za narednu sjednicu dostavi Izvještaj o spremnosti Bosne i Hercegovine za podnošenje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji.

Predsjedništvo BiH će pozvati emira Države Katar šeika Tamina bin Hamada Al-Thanija u posjetu Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo BiH je, na 16. redovnoj sjednici, donijelo zaključak kojim Bosna i Hercegovina potvrđuje zainteresiranost da sudjeluje u planiranju uspostavi civilno vođenog privremene nazočnosti u Afganistanu nakon završetka misije “Odlučna podrška“ (Resolute Support Mission), imajući u vidu potencijalni doprinos NATO-a trajnom partnerstvu s Afganistanom. Zadužilo je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine da, u uzajamnoj koordinaciji, pribave dodatne informacije o sadržaju i karakteru navedenog partnerstva, kao i zahtjevima buduće civilno vođene misije, kako bi se izvršila adekvatna procjena i izradio prijedlog o mogućem doprinosu Bosne i Hercegovine misiji ‘trajnog partnerstva NATO-a i Afganistana’.

Predsjedništvo BiH danas je donijelo i odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum između Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica i Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine o ukidanju viza za nositelje diplomatskih putovnica, službenih putovnica i putovnica za javne poslove.

Prеdsјеdništvо BiH je primilo k znаnјu Infоrmаciјu о stanju pregovora i preostalim aktivnostima u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Zadužilo je Мinistаrstvо vanjskih pоslоvа i Мinistаrstvо vanjskе trgоvinе i еkоnоmskih оdnоsа BiH dа poduzmu svе pоtrеbnе аktivnоsti kаkо bi sе, u štо krаćеm mоgućеm rоku, uspјеšnо оkоnčаli prеgоvоri о pristupаnju Bоsnе i Hеrcеgоvinе Svјеtskој trgоvinskој оrgаnizаciјi.

Predsjedništvo BiH je zadužilo Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da pažljivo vode računa i redovno izvještavaju Predsjedništvo BiH o potpunoj i dosljednoj primjeni i izvršavanju obveza svih strana potpisnica Sporazuma o podregionalnoj kontroli naoružanja u skladu s članom IV 1-B Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koristeći se razmjenom informacija, inspekcijskim i drugim mehanizmima predviđenim Sporazumom.

Predsjedništvo BiH je izrazilo zabrinutost zbog niskog stupnja realizacije odobrenih proračunskih sredstava za 2015. godinu, posebno niskog stupnja realizacije Plana nabavke za 2015. godinu, koji se negativno odražava na funkcioniranje obrambenog sustava i sposobnosti Oružanih snaga BiH za izvršavanje zadataka i misija definiranih Zakonom o obrani. Zadužilo je Ministarstvo obrane BiH da hitno poduzme sve neophodne mjere i aktivnosti da osigura dosljednu i potpunu provedbu odobrenog proračuna i unaprijedi stupanj realizacije Plana nabavke za 2015. godinu, te da Predsjedništvu BiH najkasnije do 31. siječnja 2016. godine dostavi izvještaj o poduzetim aktivnostima i njihovim rezultatima.

Imajući u vidu da je stupanj realizacije odobrenih proračunskih sredstava, a naročito Plan nabavke, kontinuirano nizak već duži niz godina, zadužuje se Ministarstvo obrane BiH da Predsjedništvu BiH u roku od 90 dana dostavi analizu uzroka ovog problema i prijedlog sistematskih mjera koje je potrebno poduzeti s ciljem otklanjanja identificiranih uzroka i unapređenja sustava javnih nabavki u cjelini.

Predsjedništvo BiH je zadužilo Ministarstvo obrane BiH da Predsjedništvu BiH do 29. veljače 2016. godine dostavi prijedlog dokumenta ‘Pregled obrane’.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o produženju mandata pješačkoj jedinici Oružanih snaga BiH u operaciji Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan za godinu dana.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o vojno-financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola u vezi financijske pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.
Modernizacija cesta u Federaciji

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za: Ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke-Modernizacija cesta u Federaciji BiH, Amandman na Sporazum o financiranju za tehničku pomoć za Autocestu koridor Vc –BiH zaključen između Bosne i Hercegovine, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Europske investicijske banke i Sporazum o grantu br. TFOAO656 (Projekt za jačanje financijskog upravljanja i kontrole) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj /Međunarodne asocijacije za razvoj (Svjetska banka).

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbajdžan o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

Predsjedništvo BiH je dalo odobrenje za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Središnje izborne komisije Bosne i Hercegovine i misije Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi u Bosni i Hercegovini.

Donesene su i odluke o ratifikaciji izmjene Sporazuma o grantu u okviru nacionalnog programa IPA 2010 za Bosnu i Hercegovinu – Dio I – Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj, sklopljen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, 06.11.2012. godine u Luxembourgu i 20.11. 2012. godine u Sarajevu, Ugovora o grantu (Projekat centralnog grijanja Prijedor) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Toplana a.d. Prijedor i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz SIDA/ EBRD-ovog Fonda za okolišne i klimatske programe i Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 2012. godini, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.

(Fena)

Komentiraj: