Predavanje Velimira Viskovića u Mostaru

Predavanje Velimira Viskovića, glavnoga urednika Leksikografskoga zavoda „ Miroslav Krleža“, pod nazivom „Krleža danas“.

U suradnji s Klubom studenata hrvatskog jezika i književnosti „Franjo Milićević“ s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Hrvatsko narodno kazalište bit će domaćin predavanja o jednome od najvećih hrvatskih književnika – Miroslavu Krleži.

Predavanje pod nazivom „ Krleža danas“ održat će Velimir Visković – glavni urednik u Leksikografskome zavodu „Miroslav Krleža“ u petak, 10. lipnja, s početkom u 20 sati.

Visković će publici predstaviti lik i djelo Miroslava Krleže kao i Hrvatsku književnu enciklopediju te na koncu, jedno od svojih mnogobrojnih djela – Rat za enciklopediju koje govori o samoj objavi Hrvatske književne enciklopedije i svim situacijama vezanim za objavu iste.

Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf, rođen je 20. veljače 1951. u Drašnicama kraj Makarske.

Najranije djetinjstvo proveo je u Prištini; od 1957. godine živio u Splitu gdje je polazio osnovnu školu i gimnaziju.

Diplomirao je 1973. jugoslavenske jezike i književnosti te komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1977. Od 1976. kontinuirano radi u leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao urednik i glavni urednik.

Bio je član uređivačkoga kolegija više leksikografskih edicija (Enciklopedija Jugoslavije, Filmska enciklopedija, Hrvatska enciklopedija), glavni je urednik prve hrvatske enciklopedije personalnog tipa, trosveščane Krležijane. Od 2002. do 2012. bio je glavni urednik četverosveščane Hrvatske književne enciklopedije. Sada je glavni urednik Biografskog leksikona hrvatskih pisaca.

Uređivao je više književnih časopisa; od 1985. do 2002. glavni je urednik časopisa Republika, 2003. godine nastavlja rad u časopisu pod naslovom Književna republika. Od 2002. paralelno uređuje i časopis Sarajevske bilježnice koji izlazi u Sarajevu.

Obnašao je odgovorne dužnosti u strukovnim organizacijama; bio je utemeljitelj i prvi predsjednik Hrvatskog društva pisaca (2002-2011), u tri mandata potpredsjednik Hrvatskog centra PEN-a.

Predavao je kao vanjski predavač na Fakultetu političkih znanosti (odsjek novinarstva), na Katedri za noviju hrvatsku književnost pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na Kulturalnim studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Uz leksikografski i književnohistoriografski rad, permanentno se bavi književnom, a povremeno i kazališnom kritikom: u književnim časopisima i novinama objavio je više od šest stotina rasprava, eseja i kritika. Bio je stalni kritičar i kolumnist vodećih hrvatskih i regionalnih novina i magazina: Vjesnik, Danas, Oko, NIN, Politika, Vijenac, Feral Tribune, Aktual i dr.

Tiskao je knjige Mlada proza (1983), Pozicija kritičara (1988), Pripovjedačko djelo Slavka Kolara (1996), Umijeće pripovijedanja (2000), Sukob na ljevici (2001), Krležološki fragmenti (2001), U sjeni FAK-a (2006), Rat za enciklopediju (2015) te antologiju Nova hrvatska proza (1988).

U enciklopedijskim izdanjima Leksikografskog zavoda te u edicijama izvan Zavoda objavio je oko tisuću leksikografskih članaka. Za književni i leksikografski rad primio je brojne nagrade (Nagrada Grada Zagreba, Nagrada Mate Ujević za leksikografiju, Nagrada A. G. Matoš za kritiku, Strossmayerova nagrada za znanost, Krležina povelja za Krležijanu itd.).

Ulaz na predavanje je slobodan.

(www.jabuka.tv)


2 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.