Pokrenuta inicijativa za smanjenje PDV-a na lijekove u BiH

Fondovi zdravstvenih osiguranja u Bosni i Hercegovini u Banja Luci su u četvrtak potpisali zajedničku inicijativu za ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva ili da se sredstva prilikom raspodjele prihoda od neizravnih poreza po osnovu naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva namjenski usmjere na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju financiranja zdravstvene zaštite osiguranih lica.

Inicijativu koja će biti upućena svim nadležnim institucijama u BiH potpisali su direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike  Srpske Dejan Kusturić, ravnateljica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Vlatka Martinović i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta Radomir Nikolić.

Inicijatori navode kako je BiH jedina zemlja u regiji koja ima jedinstvenu stopu PDV na lijekove i medicinska sredstva u iznosu od 17%, za razliku od Hrvatske i Makedonije gdje je porezna stopa na lijekove 5%, u Sloveniji 9,5%, i u Srbiji 10%.

Koliko je to veliko opterećenje za fondove pokazuje i podatak da je samo u zdravstvenom sustavu Republike Srpske u prošloj godini za PDV plaćeno više od 100 milijuna KM, što je gotovo jednako dvogodišnjim troškovima lijekova na recept. Također, troškovi po osnovu PDV-a u ustanovama u oblasti zdravstva Federacije BiH u 2022. iznosili su više od 164 milijuna KM.

Кada se promatra period od kada je usvojen Zakon o porezu na dodatnu vrijednost BiH, točnije od 2006. do 2022. godine, troškovi zdravstvenog sustava FBiH iznosili su više od 1,8 milijardi KM. Кada je riječ o Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta, samo za lijekove na recept u prošloj godini, Fond je imao troškove PDV-a oko dva milijuna KM, odnosno 5 % od ukupnih troškova zdravstvenog osiguranja na godišnjoj razini.

potpisali su direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike  Srpske Dejan Kusturić, ravnateljica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Vlatka Martinović i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta Radomir Nikolić (Foto: ZZO FBiH)

Napominjemo da se u inicijativi traži da se ukine ili smanji PDV na lijekove i medicinska sredstva ili da se omogući povrat PDV na račun fondova zdravstvenih osiguranja u cilju financiranja zdravstvene zaštite osiguranih osoba. Naime, prema članku Zakona o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine fondovi/zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove su izuzete od obaveze plaćanja PDV-a na medicinske usluge i usluge pružanja zdravstvene zaštite, ali su obavezni da plaćaju PDV na lijekove, medicinska sredstva i opremu koja se i nabavlja u cilju liječenja osiguranih osoba i to po stopi od 17 %. To je dovelo do značajnog povećanja troškova pružanja zdravstvenih usluga, koji opterećuju poslovanje svih ustanova u zdravstvenom sustavu Bosne i Hercegovine, navodi se.

Dakle, u proteklom razdoblju od stupanja na snagu Zakona o PDV-u pa do danas na ovaj problem su u više navrata ukazivali svi zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove, ali nije bilo konkretnih aktivnosti vezanih za ovu tematiku. Tako da je i na sastanku direktora zavoda i fondova zdravstvenih osiguranja u BiH održanog u travnju ove godine ponovno aktualizirano pitanje troškova nastalih po osnovu uplate PDV-a na sve robe i usluge koje plaćaju zavodi/fondovi zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, te ponovljeno da se uputi zahtjev svim nadležnim institucijama za rješavanje navedenog pitanja.

Imajući u vidu da je Zakon o PDV-u zakon koji je donesen na razini BiH fondovi zdravstvenih osiguranja u inicijativi navode da bi prilikom raspodjele prihoda od neizravnih poreza, a po osnovu naplaćenih sredstava PDV-a po osnovu nabavki lijekova, medicinskih materijala, opreme i drugih roba koje nabavljaju zdravstvene ustanove, trebalo namjenski rasporediti na entitetske proračune razmjerno visini naplaćenih sredstava, a iz entitetskih proračuna da se sredstva usmjere na zavode/fondove zdravstvenog osiguranja u svrhu financiranja usluga zdravstvene zaštite.

Također, u cilju dugoročne održivosti zdravstvenog sustava, te unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, u ovoj inicijativi je istaknuto da je hitno potrebno razmotriti ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva po ugledu na druge zemlje.

Smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva značajno bi financijski rasteretilo fondove zdravstvenih osiguranja, ali i građane Bosne i Hercegovine, što je vjerujemo svima u interesu. Zbog toga, još jednom apeliramo da razmotrite inicijative fondova/zavoda koje se odnose na povrat PDV-a ili na ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva, jer bi to značilo da će građani Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko u konačnici imati još bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu, navodi se u zajedničkoj inicijativi.

Federacija BiH ima najveći PDV na lijekove

(www.jabuka.tv | Foto: Freepik)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.