Održana komemoracija Tomislavu Grizelju

Povodom smrti jednog od osnivača i prvog predsjednika Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH i Asocijacije poslodavaca BiH, vlasnika kompanije za termoenergetiku, plinsku tehniku, tretman i transport vode “Grizelj” d.d. i jednog od najuspješnijih bh. poduzetnika Tomislava Grizelja, Udruženje poslodavaca FBiH i obitelj organizirali su komemoraciju.

Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mladen Pandurević kroz prisjećanja na Tomislava Grizelja kazao je između ostalog da je uvijek bio točan, odgovoran prema poslu, te rekao da je Grizelj svojim načinom rada mijenjao odnos prema poslu.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović podsjetio je da se ove godine navršava 20 godina od kada je 30 poslodavaca osnovalo Udruženje čiji je prvi predsjednik bio Tomislav Grizelj.

Tomo, kako smo ga svi zvali bio je idealan izbor u vrijeme kada se trebalo izboriti za glas poslodavaca. Onih koji rade i stvaraju nove vrijednosti, kazao je Smailbegović.

On je istaknuo da je Grizelj bio zaslužan da se brojne kompanije pridruže Udruženju i da znaju da se radi na stvaranju bolje poslovne sredine u BiH.

Smailbegović je također istaknuo da je Tomislav Grizelj bio čovjek sa strategijom i dugoročnom vizijom.

On je zaista bio i veliki Bosanac i Hercegovac. Čovjek koji je uvijek živio za Bosnu i Hercegovinu, koji je radio za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je zaista veliki gubitak kako za nas kao udruženje, za poslovnu zajednicu i za BiH, kazao je Smailbegović.

Tomislav Grizelj bio je jedan od osnivača Udruženja poslodavaca FBiH i Asocijacije poslodavaca BiH, te prvi predsjednik UO obje organizacije. Njegove aktivnosti na samom početku Udruženja poslodavaca FBiH podrazumijevale su organizaciju ovog udruženja po županijama te uspostavu Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, s ciljem stvaranja korektnijih odnosa sa Sindikatom i Vladom FBiH.

Pokrenuo je brojne inicijative, između ostalih i inicijativu o reformi javnog sektora pod nazivom “Buldožer” koja je rezultirala značajnim pomacima u poslovnom ambijentu na cjelovitom tržištu BiH. Dao je izuzetan doprinos u razvoju i afirmaciji ugleda Udruženja u cilju da se glas poslodavaca čuje na svim razinama vlasti UPFBiH i aktivno sudjeluje u kreiranje poslovne politike, kao i izuzetan dugogodišnji uspješan rad u organima Udruženja i Asocijacije.

Izravno je sudjelovao u gasifikaciji grada Sarajeva, izradi i održavanju strojarskih postrojenja za potrebe ZOI”84. Tijekom agresije na BiH i nakon nje sudjelovao je u hitnim sanacijama i obnovi Sarajeva, ali i cijele BiH. Godine 1991. je proglašen za menadžera godine Republike Bosne i Hercegovine, a sponzorirao je Konferenciju o obnovi Sarajeva 1994. godine, prenosi Fena.

Dobitnik je priznanja menadžer godine Kantona Sarajevo 2000. godine, Federacije BiH 1997. i 1999. godine, najmenadžer 2002. BiH, a zatim i menadžer desetljeća 2002. i Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva 2005. godine.

Svojim gospodarskim i društvenim angažmanom promovirao je Sarajevo u zemlji i svijetu, a 2004. godine postao je i član Historical Society WHO is WHO.

Preminuo poduzetnik Tomislav Grizelj

(www.jabuka.tv)