Od danas bi trebali jeftinije razgovarati

U srijedu 1. lipnja 2016. godine na snagu je stupio prvi set mjera s ciljem smanjenja cijena u mobilnoj telefoniji, poticanje konkurencije i zaštitu prava krajnjih korisnika, potvrdila je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK).

Naime, Agencija je donijela Odluku o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uvjeta za pružanje telekomunikacijskih usluga, kojom je, između ostalog, naloženo da operateri BH Telecom d.d. Sarajevo, Mtel a.d. Banja Luka i HT d.d. Mostar najkasnije do 1. lipnja izjednače cijene poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama s cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži i da to vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete.

Također, operaterima se nalaže da trajanje računa za prepaid korisnike nakon nadopune iznosom 10 KM i više, mora vrijediti najmanje 90 dana (u razdoblju od 90 dana korisniku omogućiti dolazne i odlazne pozive).

Odlukom se zahtijeva i izmjena Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH za postpaid i prepaid tarifne pakete, te je Nacrt upućen na javne konzultacije do 7. lipnja. Cilj primjene ove mjere je nediskriminacija korisnika mobilne telefonije u odnosu na korisnike fiksne telefonije.

Imajući u vidu da su smanjene cijene u mobilnoj telefoniji sadržane u novoformiranim paketima koji su u ponudi RAK poziva krajnje korisnike da se informiraju o dostupnosti raspoloživih paketa i tarifnih modela kako bi imali pristup uslugama u mobilnoj telefoniji po smanjenim cijenama.

U svrhu otklanjanja prepreka za daljnji razvoj konkurencije na tržištu mobilnih komunikacija, potrebno je da Vijeće ministara BiH, navodi RAK, usvoji strateške dokumente među kojima je nova Politika sektora telekomunikacija. To bi “eventualno moglo dovesti do uvođenja novih operatera mobilne telefonije na tržište, te dodjelu dozvola za uvođenje 4G mobilnih mreža nove generacije”.

Postojećom Politikom sektora telekomunikacija za razdoblje od 2008. do 2012. godine nisu dane mogućnosti za dodjelu novih dozvola mobilnim operatorima, priopćila je Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

HT Eronet:

Svi mobilni korisnici HT ERONET-a od dana povoljnije razgovaraju s međunarodnim destinacijama (mobilnim i fiksnim mrežama).

Primjenjivat će se i novi rok trajanja svih bonova za !hej korisnike te tako svi bonovi s apoenima jednakim ili većim od 10 KM, vrijede najmanje 90 dana.

Detaljne cjenike međunarodnih poziva za postpaid privatne i poslovne korisnike te !hej korisnike, kao i trajanje bonova za !hej korisnike mogu se pronaći na službenim stranicama ove tvrtke.

(www.jabuka.tv)

1 komentar

Komentiraj: