Objavljene izmjene: Zatvorska kazna za nepoštivanje odluka visokog predstavnika

Odluka kojom je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt poništio odluke NSRS-a i nametnuo izmjene Kaznenog zakona za kršenje ustavnog poretka države, objavljena je na stranici OHR-a.

U Kaznenom zakonu BiH u članku 156. stoji: “Tko fizičkom silom ili prijetnjom fizičke sile” zamjenjuju se riječima: “(1) Tko silom ili prijetnjom sile ili na drugi protupravan način”.

Članak 1

Iza stavke 1. dodaju se nove st. 2. i 3. koje glase:

“(2) Za kazneno djelo iz stavke (1) ovoga članka izreći će se sigurnosna mjera zabrane obnašanja dužnosti.

(3) U skladu s člankom 113. i 114. ovoga zakona, izrečena kazna za kazneno djelo iz stavke 1. ovoga članka ima kao pravne posljedice osude:

  • a) prestankom službene dužnosti i prestankom radnog odnosa;
  • b) oduzimanje odlikovanja;
  • c) zabrana obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem tijelu koje se financira iz javnih sredstava u cijelosti ili djelomično;
  • d) zabrana obnašanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem tijelu koje se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava.

Članak 2

(novi članK 203.a)

Iza članka 203. Kaznenog zakona dodaje se novi član 203.a koji glasi:

“Neprovođenje odluka visokog predstavnika”

Članak 203a

(1) Službena osoba u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno županije, grada ili općine ili mjesne zajednice ili bilo koji oblik lokalne uprave i samouprave, odnosno odgovorna osoba koja ne primjenjuje, provodi, izvršava ili na drugi način ne postupa po odluci Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ili koja sprječava ili na drugi način ometa njenu primjenu, provedbu ili izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Visoki predstavnik poništio odluke NSRS-a

(2) Osoba iz stava (1) kojoj je naređeno, neposredno ili posredno, da se ponaša na način iz stava (1) ovog članka, a osjećala se prinuđena da izvrši takvo naređenje da ne izgubi sredstva za život ili da ne bude izložena maltretiranju na radu, ali je obavijestila nadređenog da se takvim radnjama može počiniti kazneno djelo, može se blaže kazniti.

(3) Osoba iz stava (1) kojoj je naloženo, neposredno ili posredno, da se ponaša na način iz stava (1) ovog članka, ali je o takvoj situaciji obavijestilo nadležnog tužitelja, oslobodit će se kazne.

(4) Za kazneno djelo iz stava (1) ovog članka izriče se mjera sigurnosne zabrane vršenja službe.

(5) U skladu sa čl. 113. i 114. ovog zakonika, kazna za kazneno djelo iz stava (1) ovog članka povlači kao pravne posljedice osude:

  • a) prestanak službene dužnosti i prestanak radnog odnosa;
  • b) oduzimanje odlikovanja;
  • c) zabrana vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kom organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava;
  • d) zabrana stijeanja službene dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava.”

Članak 3 (Izmjena i dopuna članka 239.)

Članak 239. Kaznenog zakonika mijenja se i glasi:

(1) Službena osoba u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ili u županiji, gradu ili općini ili mjesnoj zajednici ili bilo kom obliku lokalne uprave i samouprave, odnosno odgovorne osobe, koja ne primjenjuje, ne provodi ili na drugi način ne poštuje konačnu i obavezujuću odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uključujući odluku o privremenoj mjeri, konačnu i obavezujuću odluku ili privremenu mjeru Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine ili Europskog suda za ljudska prava, ili tko spriječi ili na drugi način ometa primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke, kaznit će se kaznom zatvora do između šest mjeseci i pet godina.

Osoba iz stava (1) kojoj je naređeno, neposredno ili posredno, da se ponaša na način iz stava (1) ovog člana, a osjećala se prinuđenom da izvrši takvo naređenje da ne izgubi sredstva za život ili da će biti izloženo maltretiranju na radu, ali je obavijestio/la nadređenog da se takvim radnjama može počiniti kazneno djelo, može se blaže kazniti.

(3) Osoba iz stava (1) kojoj je naloženo, neposredno ili posredno, da se ponaša na način iz stava (1) ovog članka, ali je o takvoj situaciji obavijestila nadležnog tužitelja, oslobodit će se kazne.

(4) Za kazneno djelo iz stava (1) ovog članka izriče se mjera sigurnosti zabrane vršenja službe.

(5) U skladu sa čl. 113. i 114. ovog zakonika, kazna za kazneno djelo iz stava (1) ovog članka povlači kao pravne posljedice osude:

a) prestanak službene dužnosti i prestanak radnog odnosa;

b) oduzimanje odlikovanja;

c) zabrana vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kom organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava;

d) zabrana stjecanja službene dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnom ili bilo kom organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava.

Članak 4 (Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu 2. srpnja 2023. godine, objavljuje se na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

(www.jabuka.tv | Foto: Armin Durgut/Pixsell)

3 komentara

  • Evo Mile danas sa Kožare salje jos žešće poruke. Da vidimo tuzilastvo i Sipu kako rade. Ili te institucije postoje za sirotinju i male ljude.

  • Sve je to OK kada bi BiH imala tzv. Visokog predstavnika, ali ga nema, pa niti ove izmjene nemaju nikakvoga smisla.

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.