NAJAVA: 9. sjednica Općinskog vijeća Grude

Predsjednik OV općine Grude, Draženko Vranješ, sazvao je 9. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za ponedjeljak 4. studenog 2013. godine s početkom u 9,00 sati. Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada), a dnevni red sjednice je sljedeći:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vjećnička pitanja,
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU „VRILO“ Grude,
4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Grude,
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Grude,
6. Prijedlog Operativnog programa zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta općine Grude u razdoblju 2013./2014. godine,
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 1148/3 u KO Ružići,
8. Prijedlog Zaključka o dodjeli zemljišta JP „Elektroprivreda HZ-HB“ Mostar, DP Jug Pogon Grude

1 komentar

Komentiraj: