Marin Vukoja prisegnuo za ustavnog suca

Na plenarnoj sjednici Ustavnog suda BiH, održanoj u četvrtak, novoizabrani sudac Marin Vukoja iz Širokoga Brijega položio je prisegu i time preuzeo dužnost.

Prema priopćenju tog suda, na sjednici je odlučivano o veoma značajnim pitanjima u vezi s daljnjim funkcioniranjem Ustavnog suda, kao i o zahtjevima za ocjenu ustavnosti i apelacijama.

Radi daljnjeg nesmetanog funkcioniranja, usvojena je Odluka o dopuni Pravila Ustavnog suda BiH. Time je regulisano da sucu kojem prestaje mandat zbog starosne dobi, u slučaju da do dana prestanka njegovog mandata nije izabran novi sudac, nastavlja sudačku dužnost dok ne bude imenovan novi sudac odnosno dok on ne preuzme dužnost.

Navedenu odluku Ustavni sud je donio imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije od 18. ožujka 2024. godine, koja je između ostalog navela da dozvoljavanje postojećim sucim da služe i nakon navršenih 70 godina života, sve do imenovanja novih sudija, ne bi bilo suprotno članku VI/1.c) Ustava Bosne i Hercegovine te bi u slučaju da mandat postojećim sucima bude produžen, rad Ustavnog suda bio u skladu s Ustavom i shodno tome legitiman. Uzevši u obzir status Pravila Ustavnog suda u hijerarhiji normi, takva mogućnost bi mogla i morala biti predviđena u Pravilima, navela je Venecijanska komisija.

Ustavni sud BiH dobio novu predsjednicu

Ustavni sud je na navedenoj plenarnoj sjednici izabrao novu predsjednicu i potpredsjednike budući da je mandat sadašnje predsjednice Valerije Galić i potpredsjednika Mirsada Ćemana i Helen Keller okončan. Nova predsjednica je Seada Palavrić čiji mandat počinje 1. lipnja 2024. godine. Za potpredsjednike Ustavnog suda izabrane su Valerija Galić i Angelika Nußberger, čiji mandati počinju također 1. lipnja 2024.

Na plenarnoj sjednici, Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 11 zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i pet izaslanika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti (Službeni glasnik Republike Srpske broj 16/23), utvrdio da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet osporenog zakona (pitanja nepokretne državne imovine) jer je to, u skladu s relevantnim odredbama Ustava BiH, u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.

Odlučujući o zahtjevu Kemala Ademovića, predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/24), Sud je na ovoj sjednici utvrdio da određene odredbe tog zakona nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine jer Republika Srpska donošenjem tih odredbi nije uvažila odredbe zakona Bosne i Hercegovine kojima je uspostavljena obaveza obavještavanja, dobivanja dozvole i suglasnosti Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH i evidencije u središnjeg registru istog ministarstva za sve pravne osobe koja se bave proizvodnjom i remontom naoružanja i vojne opreme.

Vukoja: Bećirović vrlo dobro zna moje kvalitete, nemam nijedne mrlje u karijeri

Ustavni sud je usvojio zahtjev za donošenje privremene mjere u ovom predmetu, u kojem je podnositelj Kemal Ademović zatražio ocjenu ustavnosti Odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH br. 89/23 i 100/23). Odlukom o privremenoj mjeri Ustavni sud je privremeno stavio izvan pravne snage osporenu odluku Vlade Federacije BiH do donošenja konačne odluke Ustavnog suda u ovom predmetu.

Ustavni sud je, između ostalog, djelomično usvojio apelaciju Ranka Debevca (prvoapelanta) budući da je zaključio da je došlo do povrede prvoapelantovog prava na nepristranost suda kao aspekta prava na osobnu slobodu i sigurnost jer se prvoapelantova bojazan o pristranosti suca koji je odlučivao o određivanju pritvora mogla smatrati objektivno opravdanom.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

(www.jabuka.tv)

28 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.