Ljubuški za kulturu i sport izdvaja 455.000 KM

Grad Ljubuški je u 2023. godini za kulturu i sport izdvojio ukupno 455.000 KM.

Kad je riječ o ukupno planiranim sredstvima za ta dva područja u ljubuškom gradskom proračunu za 2023. godinu, transfer za kulturu je planiran u iznosu 130.000 KM, a za sport 325.000 KM.

Gradsko vijeće usvojilo je dvije zasebne odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture i područja sporta za 2023. godinu.

Pravo na prijavu na javni poziv za dodjelu sredstava za projekte iz područja kulture imaju sljedeći nositelji kulturnih aktivnosti: udruge iz područja kulture, muzeji, kulturno-umjetnička društva, mjesne zajednice koje održavaju kulturne manifestacije, pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz područja kulture i fizičke osobe koje se bave djelatnostima iz područja kulture.

Predviđena proračunska sredstva za kulturu rasporedit će se za projekte iz sljedećih područja: zaštita i očuvanje kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa, knjižnična djelatnost, izdavačka djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, likovna djelatnost, dramska djelatnost, filmska i kinematografska djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, tradicionalni umjetnički obrti i uspostavljanje suradnje i razmjene u području kulture, piše Večernji list.

800.000 KM za kulturu i sport u Širokom Brijegu

Kad je riječ o dodjeli sredstava za projekte iz područja sporta, pravo na prijavu imaju: sportski klubovi, udruge iz područja sporta, sportski savezi, sportski klubovi invalidnih osoba, mjesne zajednice koje održavaju sportske manifestacije, sportaši pojedinci koji sudjeluju na međunarodnim natjecanjima.

Sredstva će se dodijeliti podnositeljima zahtjeva čiji se projekti i aktivnosti odnose na: sudjelovanje na ligaškim prvenstvenim natjecanjima koja organiziraju mjerodavni sportski savezi na području ŽZH (županijska natjecanja), na području FBiH (federalna natjecanja) ili na području BiH (državna natjecanja), zatim na aktivnosti i natjecanja sportskih klubova koji nemaju ligaška natjecanja (turniri i sezonska natjecanja), organizaciju službenih državnih i međunarodnih natjecanja, aktivnosti i natjecanja sportskih klubova invalida, sportske aktivnosti i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola i studenata, nabavu specifične opreme i rekvizita za sportske udruge, adaptaciju i opremanje sportskih objekata.

Sredstva će se dodijeliti i za pripreme i natjecanja perspektivnih sportaša koji su članovi reprezentativnih vrsta (kadeti, juniori i seniori) i koji su postigli zapažene rezultate na federalnoj, državnoj, balkanskoj, europskoj i svjetskoj razini u prethodnoj godini, za organiziranje ligaških natjecanja, seminara, manifestacija značajnih za Grad Ljubuški i šire područje, za organiziranje manifestacija koje uključuju sudjelovanje školske djece i mladeži u cilju poboljšanja zdravlja – rekreativni sport i sport za svakoga.

Među uvjetima koje podnositelji zahtjeva za projekte iz kulture i iz sporta moraju ostvariti jesu: da imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Ljubuškog i da imaju ostvarene rezultate. No, ima i izuzetaka, sredstva se mogu dodijeliti i podnositeljima koji nemaju sjedište ili prebivalište na području Ljubuškog ako je projekt od značaja za Grad Ljubuški. Dodjela sredstava vršit će se putem poziva koji će objaviti gradonačelnik Vedran Markotić.

U javnom pozivu odredit će se, među ostalim, visina sredstava za dodjelu, uvjeti, potrebna dokumentacija, rokovi, način objave rezultata… Postupak ocjene i izbora projekata iz obaju područja, kulture i sporta, provest će povjerenstvo koje će imenovati gradonačelnik. Za vrednovanje projekata, prema utvrđenim i zadanim kriterijima, povjerenstvo će se koristiti ljestvicom od 1 do 5 bodova za svaki pojedinačni kriterij. S odabranim sudionicima javnog natječaja zaključit će se ugovori kojima će se regulirati međusobna prava i obveze, piše Večernji list.

Svi odabrani sudionici kojima će se dodijeliti sredstva obvezni su do kraja kalendarske godine podnijeti opisno i financijsko izvješće o utrošku sredstava. Oni koji to ne učine gube pravo na prijavu za dodjelu sredstava u idućoj godini.

Kad je riječ o ukupno planiranim sredstvima za ta dva područja u ljubuškom gradskom proračunu za 2023. godinu, transfer za kulturu je planiran u iznosu 130.000 KM, a za sport 325.000 KM.

(www.jabuka.tv | Foto: Radio Ljubuški)

9 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.