Ljetna sadnja kupusa

Kupus ima veliku važnost u ljudskoj prehrani zbog čega se i proizvodi tijekom cijele godine. Kod nas je posebno aktualna sadnja kasnijih sorti kupusa čije se glavice prvenstveno koriste za kiseljenje.

Kraj lipnja i početak srpnja je vrijeme sadnja tzv. ljetnih sorti kupusa čije se glavice beru početkom jeseni. Uglavnom se za sadnju koriste kontejnirane presadnice kupusa. Ukoliko pak sami želite uzgojiti presadnice kupusa, važno je napomenuti da od sjetve do presađivanja treba proći barem 4-5 tjedana.

Razmak presađivanja za rane sorte koje imaju manje glavice i rozete može biti 50 cm između redova, a 40 cm između stabljika u redu. Kasnije, krupnije sorte sade se na veći razmak. Ako je razmak između sadnica premali, razvit će manje glavice.

Kupus treba okopati 2-3 puta, te svaki puta uz biljku nagrnuti zemlje. Time se potiče stvaranje postranih korjenčića, a važno je napomenuti da je kupus potrebno okopavati plitko jer korijen pušta plitke horizontalne žile. Zalijevanje treba obavljati redovno i umjereno, budući da kupus ne ponosi ni pretjeranu vlagu niti naglo zalijevanje jer se tada glave kupusa mogu raspuknuti.

Presadnice kupusa potražite u Vama najbližem Agrocentru Sjemenarne.

(www.jabuka.tv)