KPZ Mostar gradi novi zatvor za 400 osuđenika i pritvorenika

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Mostaru planira proširiti svoje kapacitete tijekom ove godine te će, kako navode, pristupiti izgradnji novog zavoda zatvorenog tipa, kapaciteta 200 osuđenika i poluotvorenog tipa, kapaciteta 200 osuđenika.

Kako piše današnji Večernji list, u svrhu osiguranja učinkovitijeg služenja kazne zatvora i resocijalizacije osuđenih osoba, planira se potrošiti nešto više od 5,3 milijuna KM.

Kao prioriteti u radu Zavoda za ovu godinu navedeni su odgojni rad s osuđenim osobama, osiguranje odgovarajuće prehrane, zdravstvene zaštite osuđenim i pritvorenim osobama, osiguranje Zavoda, njegovih objekata, pritvorenih osoba u Zavodu i izvan njega te aktivnosti na izgradnji novog zavoda.

Među mogućim rizicima u realizaciji plana Uprava KPZ-a Mostar u izvješću navodi nedostatak osoblja zbog odlaska u mirovinu, stalnu sigurnosnu prijetnju zbog neodgovarajuće lokacije Zavoda koji je smješten u samom središtu grada, a zgrada s osuđenim i pritvorenim osobama nije udaljena ni 10 metara od ulice.

Spominje se nedostatak materijalno-tehničkih sredstava, posebice neprimjereno naoružanje službe, uzimajući u obzir, kako navode, “potencijalnu prijetnju izazvanu pogoršanom sigurnosnom situacijom u okruženju”. Zatvorenici u BiH ubuduće bi trebali imati specijalizirane bolničke ustanove unutar zatvorskog kruga, bolje smještajne uvjete, hranu, ali i veću plaću za rad koji budu obavljali u sklopu izdržavanja kazne.

Prema novom Zakonu o izvršenju kaznenih sankcija, mora se riješiti problem prenatrpanosti zatvora, pronaći dovoljan broj profesionalnog zatvorskog osoblja, posebno čuvara, riješiti pitanje primjerenih zatvorenika, onih koji su ovisni o drogama, psihički bolesnih… Uvodi se obveza odvojenog smještaja zatvorenika. Više u zatvoru u istoj prostoriji ne smiju boraviti pritvorenici i zatvorenici, muškarci i žene ili maloljetne osobe s punoljetnima.

U izvješću se navodi kako u Zavodu mora postojati bolnica, a ne da se svaki put zdravstvena skrb izvodi u nekoj od javnih bolnica, ako to ne bude nalagala potreba i zdravstveno stanje zatvorenika. Uvodi se stručno-obrazovni nadzor nad svakim zatvorenikom, tako da će na poslovima odgoja raditi potreban broj odgajatelja s odgovarajućom stručnom spremom. Jedan odgajatelj nadzirat će i educirati 50 zatvorenika, što do sada nije bio slučaj. Svakom pritvoreniku i zatvoreniku, u pravilu, osigurava se posebna soba za spavanje, izuzev u slučajevima kada se smatra da zajednički smještaj više osoba ima prednosti.

Po pitanju prehrane zatvorenika, također se uvode novine. Pritvorenicima i zatvorenicima se u pravilnim razmacima osigurava prehrana koja je pripremljena u obrocima koji kvalitetom i količinom zadovoljavaju prehrambene i higijenske standarde, a ujedno su primjereni dobi, zdravlju, vrsti posla koji obavljaju i njihovim vjerskim i kulturnim zahtjevima, piše Večernji list.

(Fena)

Komentiraj: