Koalicija sindikata i NVO-a: Održani županijski sastanci sindikata u HBŽ, USŽ, HNŽ i ŽZH

U okviru projekta “Zajedno za radnička prava” koji implementira Centar za građansku suradnju iz Livna uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra iz Švedske, održana su četiri županijska sastanka sindikata, i to u HBŽ-u, USŽ-u, HNŽ-u i ŽZH-u.

Sudionici sastanaka su bili članovi Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i članovi Mobilnog tima Koalicije, predstavnici sindikata iz javnog i privatnog sektora, predstavnici udruge poslodavaca i zainteresirani radnici/ce koji nisu članovi sindikata.

Tema županijskog sastanka sindikata HBŽ bila je “Problematika sindikata u HBŽ i Osnivanje sindikata u privatnom sektoru”. Uvodničar na navedene teme je bio Marko Žižić iz Sindikata djelatnika MUP-a HBŽ i član Mobilnog tima koji je istaknuo potrebu za jačim sindikalnim organiziranjem, aktiviranjem i omasovljavanjem sindikata na području HBŽ-a u javnom i u privatnom sektoru i informiranje radnika/ca o njihovim pravima.

Na Županijskom sastanku sindikata USŽ u Bihaću, uvodničarka na prvu temu “Zaštita na radu” je bila Zehra Hadžić, predsjednica Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja USŽ i članica Mobilnog tima Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava koja je prezentirala Zakon o zaštiti na radu, uvjete za provedbu zakona kao i Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca. Uvodničar na drugu temu sastanka “Vještine i tehnike kolektivnog pregovaranja” je bio Muhamed Mahmutović, također član Mobilnog tima Koalicije i predsjednik Županijskog odbora USŽ Saveza samostalnih sindikata BiH koji je u svom izlaganju predstavio vještine koje treba imati svaki pregovarač koji ide na kolektivno pregovaranje s poslodavcem i tehnike kojima se treba služiti kako bi pregovori bili uspješni.

U Mostaru je održan Županijski sastanak sindikata HNŽ na teme “Problematika sindikata u HNŽ i Osnivanje sindikata u privatnom sektoru“, a uvodničarka na sastanku je bila Edina Čomić, također članica Mobilnog tima Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, znanosti i kulture HNŽ.

Predstavnici sindikata u HNŽ razgovarali su o problemima s kojim se suočavaju i svakodnevnoj sindikalnoj borbi za ostvarivanje boljih radničkih prava, a istaknuta je potreba za jedinstvom sindikata, solidarnim djelovanjem i međusobnom podrškom posebno na razini županije, kako bi se ostvarili ciljevi koji su zajednički svim radnicima/cama, a to su bolja radnička prava i bolji uvjeti rada.

Županijski sastanak sindikata ŽZH održan je u Posušju, a tema razgovora je bila “Problematika sindikata u ŽZH i Osnivanje sindikata u privatnom sektoru” koju je prezentirao Vjekoslav Markota, predsjednik Sindikata djelatnika MUP-a ŽZH i član Mobilnog tima Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava. Sudionici sastanka su predstavili svoje sindikalne aktivnosti i postignuća kao i nastojanja za jačanje sindikalnog pokreta. Bilo je riječi i o inicijativi za osnivanje koordinacije sindikata Županije Zapadnohercegovačke koja bi služila kao poveznica svih sindikata koji djeluju na tom području i omogućila bi bolju i lakšu komunikaciju, međusobnu podršku, jedinstveno djelovanje za ciljeve svih radnika/ca i snažniji nastup prema socijalnim partnerima, poslodavcima i javnosti.

Sindikati na području jugozapadne BiH mišljenja su da sindikate treba osnaživati i motivirati radnike/ce da se uključe i/ili organiziraju sindikalno kako bi borba za ostvarivanje boljih radničkih prava bila kontinuiran proces i kako bi se pravovremeno moglo reagirati na sva kršenja i nepravilnosti u radu. Potrebna je i veća angažiranost sindikata u svakodnevnom djelovanju i životu kako bi se steklo povjerenje u sindikalnu borbu i vratila snaga sindikata kao punopravnog dionika u ostvarivanju boljih uvjeta rada za svakog radnik/cu. Sindikalnim organizacijama je nužno konstantno funkcioniranje i prisutnost u svim sferama zajednice da bi u punom smislu bili nositelji promjena i borci za bolja prava radnika/ca, navodi se u priopćenju.

(www.jabuka.tv)Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.