Izgradnja važne prometnice u sklopu gospodarske zone Trn u završnoj fazi

Ranije smo  predstavili novu gospodarsku zonu Trn u Širokom Brijegu koja je  udaljena 3 km od grada i nalazi se uz magistralnu cestu Mostar-Posušje. Općina Široki Brijeg  kontinuirano radi na ulaganjima i pripremama  parcela kako bi privukla što veći broj investitora u toj zoni.

I�z�g�r�a�d�n�j�a� �v�a�žn�e� �p�r�o�m�e�t�n�i�c�e� �u� �s�k�l�o�p�u� �g�o�s�p�o�d�a�r�s�k�e� �z�o�n�e� �T�r�n� �u� �završnoj� �f�a�z�i�

Izgradnja važne prometnice u sklopu gospodarske zone Trn u završnoj fazi

Na samom početku kada smo  predstavili zonu, naveli smo da je  izgradnja prometnice unutar gospodarske zone u pripremnoj fazi  vrijednosti cca 92.000 KM.  Trenutno se intenzivno radi na spomenutoj investiciji te je izgradnja ceste u završnoj fazi. Radi se o prometnici koja se nalazi u prvom dijelu gospodarske zone  dužine 800m koja će omogućiti  povezivanje parcela koje će biti u prvom krugu natječaja za prodaju građevinskih parcela. Radovi su započeli u ožujku, a  za izgradnju se koriste sredstva  Federalnog ministarstva obrta i poduzetništva koja su namijenjena za poticanje izgradnje i uređenja infrastrukture unutar gospodarskih zona.

trn4 trn3 trn1

Većina parcela u prvom dijelu gospodarske zone iznosi 5 000 do 16 000 m2, a  planira se desetak  parcela putem natječaja ponuditi investitorima za gradnju poslovnih sadržaja. Iz odjela gospodarstva su nam istaknuli  kako zainteresiranim investitorima  nastoje osigurati uredno zemljišno-knjižno  stanje,  te će se nakon provedbe natječaja znati ukupan broj investitora  na zoni.

Važno je istaknuti, kako je Općina prije par mjeseci donijela odluku o smanjenju cijene zemljišta za investitore koji su spremni otvoriti nova radna mjesta u zoni. Riječ je o sljedećem, prema toj Odluci Općinskog vijeća, cijena zemljišta za izgradnju poslovnih sadržaja može se umanjiti za određeni postotak sukladno broju planiranih novih radnih mjesta prema poslovnom planu investitora. I dodatno, kada se radi o proizvodnim djelatnostima, prema istoj Odluci umanjenja cijene zemljišta su dvostruko veća, a time se cijena zemljišta po metru četvornom može umanjiti i do 40 %, prenosi portal hum.ba.

(www.jabuka.tv)

Nema komentara

Komentiraj: