FBiH: Za zapošljavanje branitelja 2 milijuna KM | Jabuka.tv

FBiH: Za zapošljavanje branitelja 2 milijuna KM

Federalno ministarstvo branitelja i u ovoj godini nastavit će raditi na projektima zapošljavanja razvojačenih branitelja, navodi se u dokumentu plana rada Vlade Federacije BiH za ovu godinu.

Planirana sredstva

Za te svrhe u proračunu ovog ministarstva planirana su 2.000.000 KM. U suradnji s drugim ministarstvima Vlade FBiH i nevladinim organizacijama koje okupljaju braniteljsku populaciju, Ministarstvo branitelja radi na realizaciji i promociji programa zapošljavanja braniteljske populacije i vodi kampanje predstavljanja tih programa u zemlji te drugim prijateljskim zemljama, piše Večernji List BiH.

Cilj je braniteljsku pulaciju staviti u funkciju razvoja društva kroz radno angažiranje, poštujući načela koja determiniraju sustav tržišta radne snage u FBiH.

Osim navedenoga, Ministarstvo za pitanja branitelja i invalida prethodnog rata u svom planu rada navodi nastavak revizije braniteljsko-invalidske zaštite u cilju smanjenja nezakonitih izdvajanja iz proračuna te boljeg usmjeravanja sredstava prema ugroženim kategorijama i izbjegavanja dvojnih davanja.

I dalje će se nastaviti dodjela putničkih automobila 100-postotnim ratnim vojnim invalidima (RVI) prve skupine u skladu s materijalnim mogućnostima FIME, a cilj je da se do kraja 2020. godine obuhvati cjelokupna braniteljska populacija ove kategorije.

Posebna pozornost posvetit će se programima kojima se potiče zapošljavanje razvojačenih branitelja te pružati stručna pomoć županijskim i općinskim tijelima viasd kod realizacije projekata koji se odnose za poticaje poljoprivrede i poduzetništva, kroz legalne institucije. Nastavit će se praksa dodjele jednokratne novčane pomoći liječenje i rehabilitaciju braniteljske populacije, njihovih obitelji te obitelji poginulih branitelja u FBiH.

Poticat će se programi stipendiranja djece poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida radi osiguranja njihova ravnopravnog sudjelovanja u srednjoškolskom visokoškolskom obrazovanju.

Novčane naknade U planu se dalje navodi kako su za smanjenje broja korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite planirane 1.269.504 KM, a za pravodobno rješavanje tužbi, žalbi i zahtjeva korisnika prava, prema Zakonu o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, 210.000 KM.

Ipak, najveća sredstva iz proračuna ovog ministarstva planirana su za naknade. Tako će, prema podacima iz spo-menutog dokumenta, 280.330.000 KM biti isplaćeno braniteljima njihovim obiteljima kroz novčane naknade na osnovi Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. U dokumentu dalje stoji kako je planirano 17,000.000 KM za isplatu novčanih naknada no-siteljima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima njihovih obitelji te drugih prava propisanih Zakonom o posebnim pravima dobitni-ka ratnih priznanja i odlikovanja članova njihovih obitelji.

Transfer za rješavanje socijaino-statusnih pitanja branitelja i članova vih obitelji iznosi 9.000.000 KM. Za pružanje pomoći pri sufinanciranju troškova liječenja za najteže slučajeve oboljenja za RVI (braniteljska populacija) planirano je u ovoj godini izdvojiti 1.500.000 KM.

Isti iznos trebao bi biti izdvojen za osiguranje putničkih automobila za stopostotne ratne vojne invalide prve skupine, dok je za pružanje pomoći za sufinanciranje troškova pokopa pripadnika braniteljske populacije planirano 400.000 KM. Novac je planiran i za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, uredenje groblja, kao i podršku obilježavanju značajnih datuma. Za prvo je planiran iznos od 150.000 KM, a za drugo 300.000 KM. Tekući transferi neprofitnim organizacijama iznose 270.000 KM.

(www.jabuka.tv)


2 komentara

Komentiraj: