FBiH će dobiti Palaču pravde

Vlada FBiH je, na tematskoj sjednici održanoj u četvrtak u Mostaru, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Memorandum o suradnji između Vlade FBiH i Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH. Za potpisivanje Memoranduma je u ime Vlade ovlašten federalni premijer Fadil Novalić.

Cilj ovog memoranduma je hitno osiguranje uvjeta za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH, a kojim se uređuju i pitanja osnivanja, organizacije, nadležnosti, ovlastia i načina rada posebnih odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međužupanijskog kriminala pri Federalnom tužiteljstvu i Vrhovnom sudu FBiH, kao i način izbora nositelja pravosudnih funkcija i rukovođenje posebnim odjelima. Memorandumom se iskazuje suglasnost za dugoročno rješavanje pitanja smještaja najviših pravosudnih institucija Federacije BiH, odnosno Federalnog tužiteljstva i Vrhovnog suda FBiH.

Donošenju današnje odluke o davanju suglasnosti na Memorandum, prethodilo je prihvaćanje Izvještaja o radu Interresorne radne grupe za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužiteljstva, te Interresorne radne grupe za iznalaženje rješenja smještaja posebnih odjela. Ove radne grupe formirane su 1. rujna ove godine, a s obzirom na značaj i hitnost u rješavanju ove problematike, djelovale su zajedno i sinkronizirano, te su Vladi dostavile usuglašen zajednički izvještaj o radu s prijedlogom zaključaka.

Doneseni zaključci Vlade ujedno predstavljaju i operacionalizaciju obaveza iz Memoranduma o suradnji sa VSTV-om.

U svrhu izgradnje namjenske zgrade za pravosudne institucije Federacije BiH ”Palača pravde Federacije Bosne i Hercegovine” u kojoj će biti smješteni Vrhovni sud FBiH s Posebnim odjelom, Federalno tužilteljstvo FBiH s Posebnim odjelom i Sudska policija FBiH, Vlada FBiH će, kako se navodi u zaključcima, u sastavu Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH formirati Jedinicu za implementaciju projekta izgradnje ove palače i osigurati materijalno – tehničke uvjete za njen rad.

Tematska sjednica Vlade FBiH (Foto: Vlada FBiH)

Ova služba zadužena je da s ciljem izrade projektne dokumentacije ”Palače pravde FBiH” u Proračunu Federacije BiH za 2023. godinu planira potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije i rad ove jedinice. Nadalje, Federalno ministarstvo financija zaduženo je da prilikom izrade narednog Dokumenta okvirnog proračuna FBiH planira iznos od 20.660.000 KM za izradu projektne dokumentacije, izgradnju i opremanje ”Palače pravde”.

Sudska policija FBiH dobila je zaduženje da Federalnom ministarstvu financija dostavi zahtjev za osiguranje sredstva za kadrovsko i materijalno jačanje koje je potrebno radi implementacije Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

Kako je precizirano u tekstu Memoranduma, Vlada će osigurati neophodna proračunska sredstva, osoblje i opremu za potrebe Sudske policije koja pruža podršku u radu Federalnog tužiteljstva i Vrhovnog suda s posebnim odjelima i neposredno se stara o sigurnosti zgrada pravosudnih institucija, nositelja pravosudnih funkcija i članova njihovih obitelji, pruža zaštitu svjedocima i drugim osobama kojima su određene mjere zaštite.

Također, Vlada će u cilju što skorijeg početka rada Posebnih odjela poduzeti sve neophodne aktivnosti da se u sklopu objekta u Ulici Valtera Perića broj 15, u Sarajevu, u kojem su trenutno smješteni Federalno tužiteljstvo, Vrhovni sud i Sudska policija FBiH privremeno smjeste posebni odjeli, za što će se u federalnom proračunu planirati sredstva za adaptaciju i opremanje u ukupnom iznosu od 2.950.000 KM. S tim u vezi, a u skladu s Analizom VSTV-a, zaključeno je i da je iz tog objekta potrebno iseliti Ustavni sud FBiH i Federalno ministarstvo pravde.

Tematska sjednica Vlade FBiH (Foto: Vlada FBiH)

S ciljem realizacije ove aktivnosti, Ured premijera FBiH, Glavno tajništvo Vlade FBiH i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zaduženi su da održe radni sastanak s rukovodstvom Ustavnog suda FBiH i Federalnog ministarstva pravde. Služba je zadužena da za Vladu pripremi Prijedlog odluke o načinu reguliranja privremenog smještaja pravosudnih institucija na način da se osiguraju prostorni uvjeti za privremeni smještaj Vrhovnog suda FBiH s Posebnim odjelom i Federalnog tužiteljstva FBiH s Posebnim odjelom u navedenoj zgradi, temeljem koje će trajno preseliti Ustavni sud FBiH u odgovarajući prostor u vlasništvu Federacije BiH, te istovremeno privremeno preseliti Federalno ministarstvo pravde u zgradu Vlade FBiH ili drugi odgovarajući prostor.

Zaključeno je da će s ciljem provođenja ovih zaduženja, Služba za zajedničke poslove Federalnom ministarstvu financija hitno dostaviti financijski zahtjev radi planiranja proračuna za 2023. godinu i osiguranja sredstava za rad Jedinice za implementaciju projekta izgradnje ”Palače pravde FBiH”.

Memorandumom se definira i da će VSTV, nakon što dobije službenu obavijest od Vlade FBiH o stvaranju potrebnih uvjeta za privremeni smještaj posebnih odjela (do izgradnje Palače pravde), pokrenuti procedure izbora i imenovanja nositelja pravosudnih funkcija u posebnim odjelima (posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja, federalni tužitelji i suci Vrhovnog suda FBiH).

VSTV će u koordinaciji s Vrhovnim sudom i Federalnim tužiteljstvom FBiH dostaviti Vladi FBiH procjenu potreba i dinamički plan prijema savjetnika i suradnika, te drugog administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja za rad u Posebnim odjelima, a s ciljem planiranja proračunskih sredstava za ove namjene.

Tematska sjednica Vlade FBiH (Foto: Vlada FBiH)

Također, Memorandumom je predviđeno i da će Vlada i VSTV putem koordinacijskog tima za praćenje provedbe Akcijskog plana za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH redovno razmjenjivati informacije o napretku u provođenju ovog memoranduma, održavati redovne sastanke, konzultacije, te usuglašavati sve potrebne aktivnosti.

Memorandum se zaključuje na neodređeno vremensko razbolje, a najkasnije do potpune provedbe projekta izgradnje Palače pravde, te preseljenja i funkcioniranja svih institucija koje će biti smještene u ovom objektu.

Na kraju svake kalendarske godine na zajedničkom sastanku vršit će se pregled dinamike ispunjenja uzajamnih obaveza i usuglašavati ključne aktivnosti, te određivati konkretni ciljevi za svaku sljedeću kalendarsku godinu.

(www.jabuka.tv)

3 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.