Evo kako se dijeli novac po općinama i županijama

Pravna regulativa kojom je uređen udjel različitih razina vlasti u Federaciji BiH u prihodima s Jedinstvenog računa su Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uputa o određivanju udjela županija, jedinica lokalne samouprave i nadležnih županijski tijela za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda koja je temporalnog karaktera i donosi se za svaku godinu prema formuli propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na području Federacije BiH.

Na temelju članka 12a. Zakona, izračunavaju se koeficijenti za raspodjelu prihoda od neizravnih poreza za svaku županiju i općinu pojedinačno i objavljuju u Uputi o određivanju udjela županije, jedinica lokalne samouprave i nadležnih županijskih tijela za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za svaku godinu.

Prilikom izrade formula koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 20. Zakona, koji se na temelju zahtjeva Federalnog ministarstva financija dostavljaju svake godine.

Podaci o broju stanovnika korišteni za izračun koeficijenata raspodjele prihoda od neizravnih poreza za 2016. godinu su preuzeti službeni preliminarni rezultati provedenog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine, potvrđeni u Informaciji Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja je dostavljena Federalnom ministarstvu financija.

Prema članku 6. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine raspodjela prihoda od neizravnih poreza vrši se u sljedećim omjerima:

 • Proračun Federacije 36,2%,
 • proračuni županija 51,23%,
 • proračuni jedinica lokalne samouprave 8,42%
 • Upravitelji cesta 3,9%
 • Grad Sarajevo 0,25%.

Člankom 9. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se pojedinačni udjel županija u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na sljedećim kriterijima:

 • 57% na temelju broja stanovnika županije
 • 6% na temelju površine županije
 • 24% na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i
 • 13% na temelju broja učenika u srednjem obrazovanju.

Ova formula sadrži koeficijent 2 za posebne rashodovne potrebe Županije Sarajevo, 1,8 za Bosansko-podrinjsku županiju Goražde i 1,1 za Hercegbosansku županiju.

Člankom 12. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se pojedinačni udjel jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda s Jedinstvenog računa vrši na temelju formule koja se zasniva na sljedećim kriterijima:

 • 68% na temelju broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave
 • 5% na temelju površine jedinica lokalne samouprave
 • 20% na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju i
 • 7% na temelju razine razvijenosti općina definiranog kroz indeks razvijenosti.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe:

 • jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000 (taj koeficijent iznosi 1,2);
 • jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola (taj koeficijent iznosi 1,5 i primjenjuje se na učenike osnovnih škola).

U nastavku je dan usporedni pregled koeficijenata raspodjele prihoda od neizravnih poreza između županija i općina u Federaciji BiH za 2015. i 2016. godinu:

raspodjela_zup

Koeficijenti raspodjele prihoda od neizravnih poreza za općine u ŽZH:

Grad Široki Brijeg 1,190% (2015.) 1,270% (2016.)
Ljubuški 1,019% (2015.) 1,171% (2016.)
Posušje 0,807% (2015.) 1,025% (2016.)
Grude 0,683% (2015.) 0,742% (2016.)

(Jabuka.tv | Akta.ba)


2 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.