Carinski terminali u BiH imaju milijunska dugovanja i lošu infrastrukturu

Iako na carinskim terminalima u BiH, do ispunjenja carinskih formalnosti, vozači osobnih automobila moraju dati 10 KM, a teretnih 40 KM za parkirališni prostor, opet Uprava za neizravno oporezivanje bilježi milijunska dugovanja od ovog, kako pojedini vlasnici privatnih tvrtki kažu, parafiskalnog nameta, piše Večernji list.

Akumulirani dug po ovoj osnovi prelazi granicu od 2,6 milijuna maraka. Prilikom uvoza ili izvoza robe obveznici su dužni vozilom ući u prostor carinskog terminala kako bi carinski službenici obavili propisane carinske procedure. Prilikom ulaska plaćaju naknadu za korištenje carinskog terminala (parkirališni prostor) koja iznosi 40 KM za teretna motorna vozila i 10 KM za putnička vozila po danu i pet KM za prazna vozila nosivosti veće od 3,5 tona nakon prolaska kroz carinski terminal.

Prema podacima Ureda za reviziju BiH, zaključno s 2014. godinom, Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO BiH) poslovala je na 41 carinskom terminalu, od kojih je 11 u vlasništvu Uprave, a 30 u privatnom vlasništvu. Analizom zapisnika sa sjednica UO-a UNO-a, ističu revizori, utvrđeno je da se pregovaralo s privatnim osobama i da je na osnovi toga utvrđena visina naknade. Međutim, nisu nam predočeni dokazi kojima se opravdava visina utvrđene naknade.

Također su u radu carinskih terminala zabilježene manjkavosti provedbenih akata, nejasna odgovornost za nadzor nad cjelokupnim postupkom upravljanja, različita postupanja, kao i izostanak kontrolnih mehanizama. Propusti u propisima i procedurama, kao i izostanak kontrolnih aktivnosti doveli su do toga da i skoro 10 godina od uspostave UNO-a postoje carinski terminali koji ne ispunjavaju osnovne uvjete koji su potrebni za njihovo normalno funkcioniranje, kao i nedostatak prostora, opreme, sanitetskih uvjeta…

Bez obzira što pojedini carinski terminali ispunjavaju sve uvjete, a drugi ne ispunjavaju ni osnovne propisane, po tvrdnjama revizije omjer rasporeda prihoda između vlasnika i UNO-a je ostao isti i iznosi 70 posto u korist vlasnika, piše Večernji list.

Smatraju kako je nedopustivo da, bez obzira što svi carinski terminali ne ispunjavaju podjednako sve propisane uvjete, korisnici carinskog terminala plaćaju, uglavnom, istu naknadu za korištenje carinskog terminala. Zbog evidentnih anomalija u radu carinskih terminala, ravnatelj UNO-a BiH sredinom prošle godine imenovao je radnu skupinu koja je imala zadatak u roku od dva mjeseca izraditi novi nacrt odluke o korištenju carinskih terminala, kojom će se regulirati sva pitanja koja su identificirana kao sporna ili nisu regulirana važećim propisima.

Nezadovoljni radom carinskih terminala, i pojedini zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH postavljali su pitanja vezana uz njihovo upravljanje. Udruga međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta prema UNO-u pokrenula je inicijativu u kojoj traži preispitivanje odluke kojom se uređuje poslovanje na carinskim terminalima.

Brojni su i medijski napisi koji ističu negativne komentare u vezi s carinskim terminalima, a tiču se prihoda koji se ostvaruju, vlasništva, uvjeta.

(www.jabuka.tv)


2 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.