BiH potrebno još najmanje 500 policajaca

U Federaciji BiH postoji potreba za novim policijskim službenicima, a direktor Policijske akademije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Nusret Beširević kaže da je potrebno najmanje 450 do 500 polaznika.

U 2016. godini na Policijskoj akademiji različite vidove obuke završilo je 3.390 polaznika. Od toga je 220 polaznika osnovne policijske obuke i to: za čin ”policajac” 190 polaznika i za čin ”mlađi inspektor” 30 polaznika.

Polaznici stječu osnovna policijska znanja i vještine koje će tijekom rada morati usavršavati i dopunjavati, jer je policijski posao zanat, on se mora učiti čitav život, ali za početak, osposobljeni su da izvršavaju osnovne zadatke.

Kaže da postoji potreba za novim kadrovima, za novim mladim policajcima.

”U 2017. godini iskazana je potreba za osnovnom policijskom obukom za najmanje 450 do 500 polaznika”, kazao je u izjavi Beširević i pojasnio da je potreba za novim kadrom iskazana i zbog odlaska policijskih službenika u mirovinu.

Na Policijskoj akademiji u tijeku je školovanje za 190 polaznika, početkom ožujka obuku će početi oko 150 policajaca, a najesen su iskazane potrebe za obukom od 400 do 450 policajaca.

Beširević je naglasio da obuku rade za potrebe Federalnog MUP-a i županijskih ministarstava, državnu graničnu službu, za MUP Republike Srpske, pa čak i za strane države.

(Fena)

Komentiraj: