Autocestom kroz Hercegovinu do granice s RH brzinom od 120 km/h

Prvi kilometri autoceste u BiH već su položeni. Koridor Vc najveći je projekt koji se bojažljivo počeo realizirati. Zapinje kod svega; počevši od trase pa do izvođača. No, sigurno je da će Koridorom jurcati automobili, ako ne u predviđenom roku onda s par godina zakašnjenja. (Večernji list)

Gotovi su planovi

Već su urađeni i idejni projekt autoputa, njegova fizibiliti studija, Tehnička studija, Prometna studija, Studija prostorne podloge za prostorni plan, Studija zaštite okoliša, Multikriterijalna analiza itd. Sve ove dokumente je uradilo Ministarstvo prometa i veza BiH. Dok se o detaljima, posebice o trasi, još vode žučne rasprave, sigurno je kako je autocesta u prometnom koridoru Vc, cestovna prometnica od posebnog značaja za FBiH. Koridor Vc podijeljen je u tri trase, navodi se u dokumentaciji u čijem smo posjedu. Prva – Sjeverna trasa, počinje od sjeverne granice a završava u Kaknju. Srednja trasa vodi od Kaknja do Jablanice a južna trasa počinje od Jablanice i završava na južnoj granici s Republikom Hrvatskom. Danas donosimo detalje s dijela južne trase; i to od južne granice do Čvorišta “Mostar jug“ koje je locirano u Gnojnicama, južno od Mostara. Projektirana je s dva, razdjelnim pojasom, odvojena kolnika za svaki smjer vožnje. Svaki smjer će imati po dvije kolovozne trake i jedna zaustavna traka. Svi tehnički elementi trase autoceste su definirani projektnom brzinom i odgovarajućim Pravilnikom i smjernicama za projektiranje. Projektna brzina za dio autoceste od čvorišta Mostar jug do granice s Hrvatskom u Bijači je 120 km/h. Sva križanja sa postojećim prometnicama moraju biti riješena denivelirano, a spojevi cestovne mreže s autocestom su moguća samo u čvorištima na autocesti. Izgradit će se i odvod.

Tuneli i i vijadukti

Za svaki kolnik se izvode posebne tunelske cijevi. Osovinski razmak cijevi je minimalno 25 m. Tuneli kraći od 200 m imaju širine kolnika kao na otvorenom dijelu autoceste. U dužim tunelima od 200 m ograničava se prometna brzina na 100 km/h i izostavlja zaustavnu kolničku traku. Na tom dijelu puta bit će izgrađena i tri čvorišta sa svim pratećim objektima. Čvorište “Mostar jug“ koje je locirano u Gnojnicama južno od Mostara je uvjetovan usvojenim položajem autoceste u zaleđu Blagaja. Drugo čvorište Počitelj koje je locirano na Bivoljem brdu sjeveroistočno od Čapljine. Treće Čvorište Međugorje se nalazi u Zvirićima sjeverno od Međugorja. Na ovom dijelu puta koji je dug 42,3 km izgradit će se 8 tunela, 7 vijadukta i 3 mosta.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.