816.200,00 KM ŽZH za sanaciju šteta izazvanih snježnim padalinama

Nakon što je Vlada Federacije BiH, na 70. sjednici, usvojila Konačni izvještaj Federalnog povjerenstva za procjenu šteta o posljedicama prirodne nepogode izazvane snježnim padalinama i niskim temperaturama u veljači 2012. godine i dala suglasnost Federalnom stožeru civilne zaštite da rasporedi sredstva u iznosu od 3.038.000 KM, Federalni stožer je donio Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanske, Zapadno-hercegovačke, Bosansko-podrinjske, Zeničko-dobojske i Hercegovačko-neretvanske županije.

Sredstva općinama Zapadnohercegovačke županije iznose 816.200,00 KM za općine:

– Grude – 70.000,00 KM – za sanaciju dijela šteta na građevinskim objektima, plastenicima, staklenicima, pomoćnim objektima i garažama, poljoprivrednim kulturama, uginulim životinjama i lokalnim cestama;
– Ljubuški – 165.000,00 KM – za sanaciju šteta na staklenicima i plastenicima i dodatnih 389.200,00 KM za sanaciju iskazanih šteta u poljoprivredi iznad 45.000,00 KM;
– Posušje – 42.000,00 KM – za saniranje šteta na građevinskim objektima, poljoprivrednim kulturama i stradalim životinjama;
– Široki Brijeg – 150.000,00 KM – za saniranje šteta na građevinskim objektima, plastenicima, staklenicima i dugogodišnjim nasadima.

Sredstva općinama Hercegovačko – neretvanske županije iznose 1.045.600,00 KM za općine:

– Čapljina – 191.000,00 KM – za sanaciju i revitalizaciju stanja na objektima u poljoprivrednoj proizvodnji i dodatnih 476.600,00 KM za sanaciju iskazanih šteta u poljoprivredi iznad 45.000,00 KM;
– Čitluk – 50.000,00 KM – za sanaciju šteta poljoprivrednim proizvođačima i šteta na građevinskim objektima kod fizičkih osoba;
– Konjic – 75.000,00 KM – za sanaciju plastenika i poljoprivredne proizvodnje, stočnog fonda i za sanaciju građevinskih objekata;
– Jablanica – 50.000,00 KM – za sanaciju građevinskih objekata fizičkih osoba i plastenika;
– Neum – 102.000,00 KM – za sanaciju šteta na poljoprivrednim kulturama (masline, voće i dr.), ribnjacima, na plastenicima i građevinskim objektima;
– Prozor – Rama – 36.000,00 KM – za sanaciju građevinskih objekata, plastenika, voćnjaka, ribnjaka;
– Stolac – 65.000,00 KM – za sanaciju plastenika i poljoprivredne proizvodnje.

Sredstva općinama Tuzlanske županije iznose 133.200,00 KM za općine:

– Čelić – 10.000,00 KM – za sanaciju građevinskih objekata, regulaciju riječnih korita i klizišta;
– Doboj Istok – 9.500,00 KM – za sanaciju šteta na stambenim i pomoćnim objektima, plastenicima, ribnjacima, dugogodišnjim nasadima, sanaciji klizišta, putova i opreme;
– Kalesija – 13.000,00 KM – za sanaciju šteta na plastenicima, stambenim, poslovnim i drugim objektima;
– Kladanj – 60.000,00 KM – za sanaciju šteta na stambenim i pomoćnim objektima, plastenicima, ribnjacima, dugogodišnjim zasadima, sanacija klizišta i putova;
– Živinice – 40.700,00 KM – za sanaciju šteta na stambenim i pomoćnim objektima i plastenicima, sanacija lokalnih putova.

Sredstva općinama Zeničko – dobojske županije iznose 327.500,00 KM za općine:

– Breza – 11.000,00 KM – za sanaciju plasteničke proizvodnje;
– Kakanj – 104.500,00 KM – za sanaciju objekta Doma kulture Kakanj;
– Olovo – 20.000,00 KM – za sanaciju šteta na građevinskim objektima i dugogodišnjim zasadima;
– Visoko – 92.000,00 KM – za sanaciju šteta u poljoprivredi (plastenici), stambenih i pomoćnih objekata;
– Zenica – 100.000,00 KM – za sanaciju šteta na Županijskoj bolnici, školskim objektima i oštećenim građevinskim objektima u vlasništvu fizičkih osoba.

Sredstva općinama Bosansko – podrinjske županije iznose 152.900,00 KM za općine:

– Foča – Ustikolina – 34.300,00 KM – za sanaciju uništene vodovodne instalacije u područnoj školi ‘Jabuka’ i sanacija štete na plastenicima;
– Goražde – 63.600,00 KM – za sanaciju oštećenih krovnih konstrukcija na stambenim objektima i sanaciju plastenika;
– Pale – Prača – 55.000,00 KM – za saniranje šteta na plastenicima, građevinskim objektima i sanacija šteta na dugogodišnjim zasadima.

Općinama Čapljina, Konjic i Jablanica, sredstva odobrena, kao akontativna sredstva u visini od po 20.000,00 KM, ovom Odlukom umanjuju se za iznos sredstava koja su dobili u skladu sa toč. I Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i županijama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.

Općine iz točke I dužne su dobivena sredstva rasporediti tako da od ukupno dobivenih sredstava najmanje 35% dodijele poljoprivrednim proizvođačima koji su iskazali štetu.

Pored sredstava iz točke 1. ove odluke, preostala raspoloživa sredstva u iznosu od 562.600,00 KM, dodjeljuju se poljoprivrednim proizvođačima iz općina Čapljina i Ljubuški koji su iskazali štetu veću od 45.000,00 KM i nalaze se u registru poljoprivrednih gazdinstava općine za obnavljanje poljoprivredne proizvodnje. Prema popisu i visini iskazanih šteta općini Čapljina dodjeljuje se dodatnih 405.900,00 KM i općini Ljubuški 155.700,00 KM koje su dužne ova sredstva dodjeliti poljoprivrednim proizvođačima proporcionalno iskazanim štetama uz sredstva iz točke I 3) alineja 1 (Čapljina) i točke I 4) alineja 2 (Ljubuški).

Sredstva iz točke I ove Odluke isplatit će se sa podračuna otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva financija – pod nazivom: sredstva za zaštitu i spašavanje podračun 338-690-22465515-43 ekonomski kod 614200 – transfer za elementarne nepogode, prirodne ili druge nesreće iz sredstava podračuna.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Općinski načelnici općina iz toč. I i II ove Odluke dužni su podnijeti izvještaj sa kompletnom financijskom dokumentacijom o utrošku dodijeljenih sredstava i popisom poljoprivrednih proizvođača kojima su raspoređena ova sredstva, Federalnom stožeru civilne zaštite, putem Federalne uprave civilne zaštite, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke. Općine koje ne utroše sredstva u skladu sa ovom Odlukom i stavom 1. ove točke dužne su izvršiti povrat dobivenih sredstava na podračun iz točke 3. ove Odluke u roku od narednih 30 dana.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u ‘Službenim novinama Federacije BiH’, stoji u priopćenju iz Federalnog stožera civilne zaštite kojeg potpisuje Jerko Ivanković – Lijanović.

6 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.