Želite sudjelovati u popisu stanovništva u Širokom Brijegu? Prijavite se!

Općina Široki Brijeg danas je raspisala javni oglas za prijavu kandidata za članove Popisnog povjerenstva općine Široki Brijeg za popis stanovništva Bosne i Hercegovine.

Prenosimo ga u cijelosti:

Broj: 03-138/13

Široki Brijeg, 6. lipnja 2013.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Široki Brijeg („Službeni glasnik Općine Široki Brijeg“, broj 4/08 i 5/12), a u svezi s člankom 26. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 10/12 i 18/13), Općinski načelnik Općine Široki Brijeg, objavljuje

JAVNI OGLAS za prijavu kandidata za članove Popisnog povjerenstva općine Široki Brijeg

I Ovim Javnim oglasom Općinski načelnik Općine Široki Brijeg poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za člana Popisnog povjerenstva općine Široki Brijeg u provođenju Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području Općine Široki Brijeg.

II Popisno povjerenstvo ima 4 (četiri) člana, s time da je jedan član zaposlenik Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar, a obavlja slijedeće poslove:

rukovodi pripremama, organiziranjem i provođenjem popisa na teritoriju općine,  provodi izbor i imenovanje instruktora i popisivača lokalne samouprave, obavještava stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obveza u popisu, brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacijskih naputaka, preuzima tiskani popisni materijal i dijeli ga instruktorima, koji ga dalje distribuiraju popisivačima, osigurava prostorije i uvjete za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača, provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih sudionika u popisu, izdaje sudionicima u popisu propisana ovlaštenja za rad,  poduzima mjere koje jamče cjelovit obuhvat jedinica popisa, preuzima popisni materijal od instruktora, organizira i kontrolira obuhvat i kvalitetu popisnog materijala, osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uvjeta određenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, organizira prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa i priprema obračun nastalih troškova za pripremu i provedbu popisa u skladu s instrukcijama.

III   Kandidat za člana Popisnog povjerenstva mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

a)      opći uvjeti

–    da je državljanin BiH;

–     da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;

–     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.

b)     posebni uvjeti

–  da ima psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

–  da bude raspoloživ preko dana, uvečer i vikendom za posao  popisa.

IV Etnički sastav članova Popisnog povjerenstva propisan je odredbama članka 26.

Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH u 2013. godini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 10/12 i 18/13).

V  Kandidati izabrani za članove Popisnog povjerenstva prolaze instruktažu  06. i 07.09.

2013. godine.

VI       Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su dostaviti kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): osobne iskaznice, diplome/svjedodžbe, a po potrebi i druge dokumente (potvrdu o stažu, potvrdu o nezaposlenosti, i sl.)

VII      Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijet osobnu iskaznicu radi popunjavanja Prijave kandidata za člana Popisnog povjerenstva lokalne samouprave.

VIII    Mandat članova Popisnog povjerenstva lokalne samouprave traje do kraja svih aktivnosti vezanih za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

IX       Javni oglas je otvoren od 6. lipnja do 10. lipnja 2013.

Zainteresirani kandidati  su dužni osobno se prijaviti u Uredu Općinskog načelnika Široki Brijeg, ulica fra Didaka Buntića 11, radnim danom u vremenu od 8 do15 sati.

(www.jabuka.tv)
12 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.