Zastupnici Skupštine ŽZH u 2016. na sjednicama proveli samo 12 sati, Vlada netransparentna

Apsolutna dominacija jedne političke stranke, u Županiji Zapadnohercegovačkoj koja je omogućila i formiranje jednostranačke vlade, jedine takve u BiH, dovela je do političke stabilnosti, ali nije iskorištena ni za pokušaj da se napravi neki ozbiljan pomak u rezultatima, potaknu reformski procesi i uradi nešto značajno za građane, u cilju rješavanja njihovih nagomilanih problema i poboljšanja kvalitete njihovog života, što bi, u konačnici opravdalo stupanj povjerenja koji je, od strane tih građana, vladajućoj stranci dat na izborima, stoji u izvješću o monitoringu rada Vlade i Skupštine ŽZH u 2016. godini koje je u petak u Širokom Brijegu predstavio CCI.

Nastavljeni su krajnje skromni rezultati i izvršne i zakonodavne vlasti u ovoj županije koji, upravo zbog te dominacije i nedostatka problema prisutnih u drugim institucijama vlasti u zemlji, precizno upućuju na onoga tko u potpunosti snosi odgovornost za njih.

VLADA ŽZH JE ZADRŽALA POZICIJU VLADE SA UVJERLJIVO NAJNIŽOM PRODUKTIVNOŠĆU OD SVIH ŽUPANIJSKIH VLADA. U 2016. godini razmotrila je svega 258 mjera, dok se opseg razmotrenih mjera drugih županijskih vlada kreće od 507 do čak 1791.

STATISTIČKI PODACI DAJU ODGOVOR NA PITANJE KAKO JE DOŠLO DO OVAKO LOŠIH REZULTATA VLADE ŽZH – NISKIM INTENZITETOM RADA, UZ, ISTOVREMENO, KRAJNJE SLABU UČINKOVITOST. Vlada ŽZH je, naime, u 2016. godini, održala svega 31 sjednicu, što je manje od ijedne druge županijske vlade. Pri tomu, s tek 8 mjera po sjednici, u prosjeku, Vlada ŽZH je jedina čija je učinkovitost ispod dvoznamenkastog broja. Usporedbe radi, Vlada SBŽ, sa svega pet održanih sjednica više od Vlade ŽZH, radeći tempom od 42 i pol razmotrene mjera po sjednici, razmotrila je preko 1500 mjera u promatranom razdoblju, odnosno 6 puta više od Vlade ŽZH.

U STRUKTURI MJERA RAZMOTRENIH NA VLADI ŽZH, TIJEKOM 2016. GODINE, DOMINIRAJU MJERE DNEVNO-OPERATIVNOG KARAKTERA. S druge strane, zakoni predstavljaju tek 6,6% od ukupnog broja razmatranih mjera. Sa 13 utvrđenih zakona, Vlada ŽZH je, u 2016. godini, nastavila kontinuirani pad, koji traje od 2013. i postigla svoj najlošiji rezultat u posljednjih šest godina. Nije utvrđena niti jedna strategija – i to ne samo u
promatranom razdoblju, nego od početka aktualnog mandata. Vlada ŽZH, naime, jedina je županijska vlada koja je
u drugu polovicu svog mandata ušla bez ijedne utvrđene strategije.

LOŠA USREDOTOČENOST RADA VIDLJIV JE I IZ ČINJENICE DA SE VLADA, U 2016. GODINI, DVA I POL PUTA VIŠE NEGO ZAKONIMA, BAVILA KADROVSKOM POLITIKOM. 82% donesenih rješenja se, naime, odnosi na odluke o razrješenjima i imenovanjima.

IAKO IM JE BROJ SKROMAN, MEĐU UTVRĐENIM MJERAMA, U PROMATRANOM RAZDOBLJU, IMA I VEOMA ZNAČAJNIH. Posebice ističemo usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom, kojim je riješen višegodišnji problem isplate porodiljnjih naknada.

PROGRAMI RADA, NI VLADE, NI SKUPŠTINE ŽZH, PONOVNO NISU USVOJENI NA VRIJEME. Iako je njihovim poslovnicima o radu predviđeno usvajanje programa rada prije početka godine na koju se oni odnose, niti jedna od ove dvije institucije nije svoj Program rada za 2017. godinu usvojila do kraja 2016, što je nastavak dugogodišnje negativne prakse kojom se ovaj značajni alat za povećanje učinkovitosti institucija i njihove usredotočenosti na zacrtane ciljeve, svodi na formalnu obvezu i – vremenom usvajanja, sadržajem i razinom realizacije – potpuno obesmišljava.

PORED POSLOVNIKA, VLADA ŽZH KONTINUIRANO KRŠI I ZAKON O PRORAČUNIMA FEDERACIJE BiH. Sedmu godinu za redom Proračun Županije se usvaja po žurnom postupku i bez organiziranja javne rasprave. Zadnji put Vlada ŽZH je Proračun utvrdila u nacrtu i on je usvojen u redovitoj proceduri – 2010. godine.

VLADA KRŠI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BIH. U sastavu Vlade samo su dvije žene, iako Zakon naleže kako postotak manje zastupljenog spola ne može biti ispod 40%, a neispunjavanje ove obveze definira kao diskriminaciju, čije otklanjanje zahtjeva.

TRANSPARENTNOST RADA VLADE, KOJA JE U PRETHODNOM RAZDOBLJU BILA NA PRIHVATLJIVOJ RAZINI, PRED KRAJ GODINE SE DRAMATIČNO POGORŠALA. Sjednice Vlade se nakon trećeg kvartala ne najavljuju redovito, a kasnilo se i sa usvajanjem zapisnika. Od 20. prosinca došlo je do potpunog prekida u informiranju javnosti o radu Vlade – sjednice niti su najavljivane, niti je nakon njih javnost izvještena o njihovom sadržaju. Ne postoji službena informacija što Vlada radi u posljednja dva mjeseca.

SKUPŠTINA ŽZH, U 2016. GODINI, JE U RADU NA SJEDNICAMA PROVELA TEK 12 SATI – I TO RAČUNAJUĆI I STANKE. U prosjeku, zastupnici su, dakle, na sjednicama, proveli tek 1 sat mjesečno.

KONAČAN REZULTAT JE ODGOVARAJUĆI TOME – SKUPŠTINA ŽZH, U 2016. GODINI, IMA NAJNIŽI OBIM RAZMATRANIH MJERA U POSLJEDNJIH 6 GODINA I NAJNIŽI OBIM RAZMATRANIH MJERA OD SVIH ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA. Ukupan broj razmatranih mjera Skupštine, u 2016. godini, je svega 46.

POZITIVNO JE DA JE MEĐU, EVIDENTNO, MALIM BROJEM RAZMOTRENIH MJERA (MANJE OD 4 MJESEČNO, U PROSJEKU) NAJVIŠE ZAKONA. Zakoni čine 41% od svih razmotrenih mjera. Usvojeno je 13
zakona u prijedlogu i 5 u nacrtu. I to je jedina oblast u kojoj se Skupština ŽZH odvojila od dna i digla među najbolje
rezultate na županijskoj ljestvici, na kojoj, sa Skupštinom HNŽ dijeli 3. i 4. mjesto, iza Skupštine TŽ, sa 26 usvojenih
zakona, i Skupštine ŽS sa 21 usvojenim zakonom.

POZITIVNU SLIKU O ZAKONIMA KVARI, MEĐUTIM, POGLED NA NEREALIZIRANO IZ PROGRAMA RADA SKUPŠTINE. Čak 20 od 28 zakona čija je realizacija bila planirana u 2016. godini, nije realizirano.

U 2016. GODINI, U SKUPŠTINI ŽZH, NIJE USVOJENA NITI JEDNA STRATEGIJA. Jedina koja je bila planirana, programom rada za 2016. godinu – Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u ŽZH – još uvijek nije usvojena, iako se njeno usvajanje, zapravo, planira još od 2007. godine.

KRAJNJE NISKA REALIZACIJA PLANIRANIH OBVEZA KONTINUIRANI JE PROBLEM U RADU SKUPŠTINE ŽZH. Podaci govore da će, ostane li na ovoj razini učinkovitosti, Skupština ŽZH na kraju aktualnog četverogodišnjeg mandata imati manje realiziranih mjera nego što ih ima u jednom godišnjem programu rada. Naime, od 68 mjera iz Programa rada Skupštine ŽZH, u 2016. godini u potpunosti je realizirano svega njih 10, (ili, u procentima, 14.7%). Posljedica niske realizacije planiranih aktivnosti je veliki broj nerealiziranih značajnih mjera, čije je usvajanje moglo pozitivno utjecati na kvalitetu života građana.

U 2016. GODINI, U SKUPŠTINI ŽZH, NIJE ODRŽANA NITI JEDNA TEMATSKA SJEDNICA. Veoma značajno bi bilo da Skupština bar jednom kvartalno održava tematske sjednice posvećene ključnim problemima građana. Za početak, mogli bi, recimo, pripremiti i održati tematsku sjednicu posvećenu poljoprivrednim potencijalima ŽZH, s naglascima na proizvodnji zdrave hrane, uzgoju smilja itd.

ZA RAZLIKU OD PROGRAMA RADA, PRORAČUN ŽZH ZA 2017. GODINU USVOJEN JE NA VRIJEME – PO PRVI PUT U POSLJEDNJIH 10 GODINA. I pored nepridržavanja zakonskih rokova i propisanih procedura, od strane Vlade, Skupština ŽZH je proračun, po prvi put u posljednjih 10 godina, usvojila prije početka godine na koju se odnosi.

URED ZA REVIZIJU JE DAO NEGATIVNO MIŠLJENJE O NAČINU RADA I POSLOVANJA VLASTI U ŽZH, TIJEKOM 2015. GODINE. Na žalost, negativna revizorska mišljenja, kod nas, i dalje ne nailaze na odgovarajuću reakciju, karakterističnu za razvijena demokratska društva. Ostavki, dakle, ovim povodom, nije bilo.

TRANSPARENTOST RADA SKUPŠTINE ŽZH JE NA IVICI PRIHVATLJIVOSTI. Web stranica Skupštine ne raspolaže elementarnim podacima. Na istoj se još uvijek (nakon isteka pola mandata) ne mogu pronaći informacije, o trenutnu sazivu Skupštine i njenih radnih tijela, dokumenti koji su usvojeni, zapisnici sa održanih sjednica Skupštine, podaci o primanjima zastupnika isl.). Zapisnici sa sjednica radnih tijela se ne objavljuju i nisu dostupni ni na zahtjev.

U 2016. G. ZABILJEŽEN JE NIZAK STUPANJ POJEDINAČNIH AKTIVNOSTI ZASTUPNIKA. Iako je u
promatranom razdoblju održano svega 10 sjednica Skupštine, na samo 2 su nazočili svi zastupnici. Za 12 mjeseci
postavljeno je ukupno svega 18 zastupničkih pitanja i pokrenute 2 inicijative. 15 zstupnika nije postavilo/pokrenulo
niti jedno pitanje/inicijativu u 2016. godini. 11 zastupnika nije se, u 2016. javilo za raspravu niti po jednoj točki dnevnog reda. U promatranom razdoblju, niti jedan zastupnik Skupštine ŽZH nije Skupštini podnio niti jedan prijedlog nekog zakona.

I PORED VRLO SKROMNIH REZULTATA RADA, ZASTUPNICI SKUPŠTINE ŽZH NE ODRIČU SE SVOJIH PRIVILEGIJA. Za 2016. g, zastupnici su, iz proračuna Županije, naplatili oko 375 tisuća KM, a iz proračuna FBiH oko 150 tisuća KM. Ukupno, dakle, preko pola milijuna KM. Amandman na ovogodišnji proračun, kojim je zatraženo smanjenje bruto plaća u 22 tijela na proračunu ŽZH, među kojima su Vlada, Skupština, ministarstva, te, zavodi, i da se na taj način ostvarena ušteda preraspodijeli za otplatu duga, porodiljne naknade i za tekuće prijenose za pomoć nezaposlenima, nažalost, nije prihvaćen, što govori o nedostatku socijalne osjetljivosti, većine zastupnika Skupštine ŽZH.

SKUPŠTINA U KONTINUITETU POKAZUJE NEDOVOLJNU OSJETLJIVOST I U KONTEKSTU RAVNOPRAVNOSTI KONSTITUTIVNIH NARODA. Više od polovice aktualnog mandata je prošlo, a da u Skupštini ŽZH nije imenovan dopredsjednik iz srpskog naroda, što se čitavo vrijeme pravda navodnim „pravnim problemima“, mada je upravo odbijanje da se izabere dopredsjednik, osim što je politički, i svojevrstan pravni problem – jer se time krši i važeći Poslovnik i Ustav ŽZH, koji je amandmanima iz 2011. usuglašen sa Ustavom Federacije i BiH, u kontekstu ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda. Ravnopravnosti, koje je zastupljenost izabranih predstavnika svih naroda u rukovodstvu institucija vlasti značajan simbolički čin.

Podsjetimo i da je u prethodnom mandatu vladajuća stranka također onemogućila imenovanje članova rukovodstva Skupštine iz druga dva konstitutivna naroda, ustvrdivši da nisu ispunjeni uvjeti za formiranje klubova naroda i istrajavši na stavu koji je predstavljao izravno kršenje Poslovnika, Ustava ŽZH i dobre političke prakse iz prethodnog razdoblja u radu Skupštine.

PREPORUKE CENTARA CIVILNIH INICIJATIVA VLADI I SKUPŠTINI ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE:

Pozivamo Vladu i Skupštinu ŽZH da ozbiljno intenziviraju svoj rad u drugoj polovici svog mandata i povećaju produktivnost, fokusirajući se pritom na ključne probleme građana i njihovo rješavanje, ne bi li bar u izvjesnoj mjeri opravdali ukazano im povjerenje građana, kao i sredstva koja primaju iz Proračuna za svoj rad. Pozivamo ih da što prije usvoje programe svog rada i, u nastavku, njihovoj realizaciji posvete odgovarajuću pozornost,te
da organiziraju tematske sjednice, na kojim će se raspravljati i dolaziti do rješenja za ključne probleme s kojim se suočavaju građani ove županije.

I, konačno, pozivamo ih da provedu odlučne korake, u pravcu otklanjanja diskriminacije u obje institucije.

Podsjećamo, još jednom, Vlast u Županiji Zapadnohercegovačkoj ima sve preduvjete za dobre rezultate – snažnu
skupštinsku većinu, jednostranačku vladu, mogućnost da zacrta ciljeve i sprovodi reforme. Pozivamo ih da to konačno i učine, za dobrobit građana ŽZH, stoji u izvješću monitoringa Vlade i Skupštine ŽZH čiji je autor CCI.

(www.jabuka.tv)


15 komentara

 • VAŽNO JE DA SU NAPLATILI A IONAKO GODINAMA NERADE ODNOSNO DONOSE VEĆINU POGREŠNIH ODLUKA VIDITE KOLIKO SU NAPLATILI ZA TOLIKO RADA PA OTKUDA NJIMA BOGATSTVO A NIŠTA NERADE VIDITE IMOVINU INSPEKTORA ISITATI PORIJEKLO I OSTALE REVZIJA KAO I U HRVATSKOJ

 • Može li se itko oduprijeti ovom jednoumlju, neradu i neodgovornosti? Pustite mi sad Lijanoviće i Jurišiće, koji su samo iskoristili priliku da se ponašaju jednako bahato i bezobrazno….ali ljudi mi niti imamo vlast niti oporbu, evo opisan je rad te vlasti sve uvjete koje imaju, ali oporba šuti, života ti jedan amandman na cili proračun bio, pa di mi živimo u pm??? Umjesto da kad se donosi proračun da se pokoljemo, neka sjednica traje i 10 dana, ali nek se donese najbolje moguće, ali jok samo šutnja…ovo je užas, nažalost u politiku ulazi hrpa neobrazovanih i zatucanih s kojima je lako manipulirat, samo pitam se do kad tako???

  • nisu svi lijani bahati.ima jedan gospodin vabi se na ime SLOBA galantan čovjek uljudan voli novac poreznih obveznika on je naša nada on je naš spas. voli tuđe žene

 • A šta očekivati?Svaka je ista županija. U nekih su bilance malo bolje ali ne zbog vlasti. Kojeg to posla i imaju? Županije služe jedino kao faktor neke decentralizacije u ovom neredu od države sa 150 ministara.

 • A profesori rade efektivno 5 sati SVAKI DAN a Županija ih plaća kao dakriligrafa u općini i županiji a zastupnici u cijeloj godini bili prisutni 12 sati na 31 sjednici.
  Znači samo digli ruku i kao to im posao.

 • Nema kod nas radne navike. Tek kada te neko dobro natjera onda to ide. Isto kao u njemačkoj, švabo te natjera pa nemaš izbora ali te i plati uredno.
  Drugi je problem pohlepa i opca prihvacenost da nije strasno malo na stranu sebi osigurati. Takoder je umišljenost problem jer čim dođu na poziciju misle da su neko jako važan i bolji od ostalih a ne mjeri se po rezultatima.
  Naš problem je u glavi, ali svak od nas ga treba prvo kod sebe riješiti.

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.