Zaštitite kupus od uzročnika bolesti i štetnika

Kupus ima veliku važnost u ljudskoj prehrani zbog čega se proizvodi tijekom cijele godine. U Hercegovini je posebice aktualna sadnja kasnijih sorata odnosno hibrida kupusa čije se glavice prvenstveno koriste za kiseljenje. Kupus predstavlja povrtnu kulturu koja je izložena napadu različitih štetnih organizama koji ugrožavaju njegovu proizvodnju.

Gusjenice-najveći problem tijekom ljeta i jeseni

Među štetnicima kupusa posebno se ističu gusjenice kupusne sovice, kupusnog moljca te malog i velikog kupusara. Ove godine, na području Hercegovine, zabilježene su veće štete od gusjenica na lišću kupusa koje se manifestiraju u obliku različitih grizotina i nepravilnih rupa tzv. „prozorčića“. Što se tiče suzbijanja, na manjim površinama mogu se provoditi mehaničke mjere koje podrazumijevaju ručno sakupljanje i uništavanje gusjenica, a ako je napad jači potrebno je provesti i kemijsko suzbijanje, a od pripravaka se može koristiti MospilanBoxer ili Rotor super.

Uzročnici bolesti
Od uzročnika bolesti, tijekom ljetnih mjeseci zbog visokih temperatura i povišene vlage (navodnjavanje), na kupusu se najčešće javljaju koncentrične i prstenaste pjegavosti, plamenjača i različite bakterioze.
Koncentrična pjegavost se javlja na listovima u vidu ograničenih koncentričnih pjega promjera do 10 mm. Njihova unutrašnjost je baršunasta, tamnosmeđa i kasnije postaje crna. Naime, ova bolest od lipnja do listopada napada kupus, ali i brokulu, kelj i cvjetaču čiji cvijet zbog toga na kraju pocrni.

Prstenasta pjegavost se javlja na vanjskim listovima i na njima nastaju prstenaste pjege koje su najčešće promjera 5 do 10 mm, a mogu biti i veće. Gotovo su pravilno okrugle s jednim svijetlosmeđim ili sivim središtem, a oštro su odijeljene od zdravog dijela lista klorotičnom zonom. Ako na listu ima velik broj pjega, list žuti i otpada.

Prvi simptomi bakterijske crne truleži provodnih snopova prepoznaju se u obliku žućkastih rubnih promjena tkiva razvijenih listova, veličine od 1 do 3 cm i u obliku slova “V”. Središnji dio takvih klorotičnih zona naknadno odumire, a lisne žile postaju crne. Uzročnik bolesti širi se do stabljike pa biljke slabije rastu, mogu se osušiti ili ne oblikuju glavicu očekivane veličine i čvrstoće.

Plamenjača se javlja u svim proizvodnim područjima uzgoja kupusa, a najveće štete nastaju ako se bolest razvije već u rasadu. Na mladom lišću može se primijetiti gubitak boje na pojedinim mjestima, žućenje, a na naličju lista nastaje sivobijela prevlaka. Napadnute biljke mogu u potpunosti propasti. Kasnije zaraze na odraslim biljkama uzrokuju promjene na lišću u obliku žućkastih nepravilnih pjega s karakterističnom paučinastom prevlakom na donjoj strani, a lišće kako stari, tako postaje sve otpornije.

U zaštiti od koncentrične i prstenaste pjegavosti mogu se primijeniti dozvoljeni fungicidi, a to su Difcor i Signum, a za suzbijanje plamenjače i bakterioza mogu se koristiti bakreni pripravci , primjerice Cubrablau Z, Acrobat i Ranman top.

Puno više informacija o primjeni pripravaka za zaštitu kupusa doznajte od naših agronoma.

(www.jabuka.tv)