Vrijeme je za osnovnu gnojidbu voćaka | Jabuka.tv

Vrijeme je za osnovnu gnojidbu voćaka

Nakon berbe u voćnjacima, vrijeme je za unos hranjiva za sljedeću vegetacijsku godinu. Za osiguranje dobre ishrane u tlo se unosi dušik, fosfor, kalij, a po potrebi i bor, cink, magnezij i drugi hranjivi elementi. U osnovnoj gnojidbi višegodišnjih kultura primjenjuju se gnojiva s manje dušika, a više fosfora i kalija.

Od mineralnih gnojiva za jesensku gnojidbu preporučuje se formulacija 7:20:30. Mineralno gnojivo se primjenjuje po cijeloj površini nasada, iznimno u nasadima rijetkog sklopa ili gdje se radi o pojedinačnim stablima, dodaje se u zonu oko stabla, nešto širu od krošnje.

Posebnu važnost u jesenskoj gnojidbi imaju organska peletirana gnojiva koja sadrže sve potrebne hranjive elemente u vidu peleta koji postepeno otpuštaju hranjive sastojke i utječu na bolju strukturu tla, veći kapacitet zadržavanja vode, stvaranje humusa te na stabilizaciju temperature tla i smanjenje isparavanja vode. Ogranska peletirana gnojiva također imaju veliku ulogu u vezanju hranjiva sa tlom koji se unose mineralnim gnojivom.

Dva tjedna niskih cijena

VULCANO je organsko gnojivo koje pored osnovnog sastojka NPK koji je u odnosu 3:3:3, sadrži 2 % magnezija i 5 % željeza. Idealno je gnojivo za sprječavanje i liječenje kloroze.
Koristi se za osnovnu gnojidbu prije sjetve, ili kod presađivanja, te prilikom jesensko – zimske gnojidbe voćaka, vinove loze, povrća i cvijeća, ukrasnog bilja a posebice tamo gdje tlo pokazuje simptome „umora“ i nedostatak željeza i magnezija.

Organsko peletirano gnojivo

Ovo gnojivo je posebno pogodno za gnojidbu vinove loze i voćaka koji su posađeni na alkalnim tlima koja „pate“ od pomanjkanja željeza i magnezija, a takvih je tala dosta na području Hercegovine. Može se koristiti tako da ga se unese u tlo na oko 15 cm dubine, ili se može rasuti po površini tla, te naknadno zaorati. Najbolji period godine za primjenu Vulcana jest jesen i zima.

Za voćke je najučinkovitije organsko gnojivo pod nazivom Fulet, a za vinovu lozu organsko gnojivo Phenix.

Sve dodatne informacije potražite od agronoma u Sjemenarnim agrocentrima.

(www.jabuka.tv)