Vlada FBiH donijela nove odluke o električnoj energiji

Vlada FBiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku kojom se utvrđuju ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu i jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu.

Ova odluka je u skladu s Uredbom o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za poticanje, Odlukom o davanju suglasnosti na zajamčene otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Odlukom Regulatornog povjerenstva za energiju u FBiH o referentnoj cijeni električne energije.

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2022. godini utvrđen je u visini od 25.273.102 KM.

Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu utvrđen je u visini od 0,0042 KM/kWh, bez PDV-a.

Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima on raspolaže i koristi ih za isplatu poticajnog dijela iz zajamčne cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača, pokrivanje/financiranje troškova rada Operatora za OIEiEK i za plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

(www.jabuka.tv)3 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.