Vlada dala suglasnost za Stipu Prlića na mjesto direktora JP HT

Vlada Federacije BiH u srijedu je na sjednici u Sarajevu donijela Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, a Federalni stožer Civilne zaštite (FŠCZ) zadužila da i nadalje prati sitauciju na terenu radi preventivnog djelovanja u slučajevima opasnosti od poplava ili pojave klizišta.

Istaknuto je to na press – konferenciji Vlade Federacije BiH, uz napomenu da je data preporuka da agencije slivova Jadranskog mora i rijeke Save u suradnji s “elektroprivredama” i FSCZ-om prate stanje u vezi s topljenjem snijega. Istovremeno, Vlada FBiH je zadužila FSCZ-a da načini analizu svih aktivnosti poduzetih od dana proglašenja stanja prirodne nesreće usljed velikih snježnih padavina i niskih temeperatura 04. veljače, a radi korigiranja eventualnih slabosti u funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja.

Vlada FBiH je usvojila Plan povratka obnove i gradnje i razvoja održivog povratka za 2012. godinu koji je predložilo resorno federalno ministarstvo, te donijela dvije odluke o programima utroška tekućih transfera u iznosu od 19.760.000 KM. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović izjavio je da Plan koji je usvojen pokazuje osnovna kretanja na planu povratka, s težištem na povratak u istočnu Bosnu i Posavinu, odnosno povratak na područje FBiH iz RS-a, posebno na područja općina Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo.

Po njegovim riječima, 8,5 milijuna KM bit će utrošeno u svrhu održivosti povratka (poljoprivreda, obrt), šest milijuna KM u rekonstrukciju i obnovu stambenih objekata, a 2,8 milijuna KM bit će investirano u zajedničke infrastrukturne projekte s nevladinim organizacijama, općinama i županijama, kao i 600 000 KM za tzv. socijalne projekte.

Prema Odluci o programu utroška sredstava za povratak u Posavinu, za te namjene osigurano je dva milijuna KM, od čega je po 500 000 KM predviđeno za rekonstrukciju stambenih objekata, odnosno infrastrukture, a ostatak od jednog milijuna KM za jačanje pretpostavki za održivi povratak. Vlada FBiH usvojila je u srijedu Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

Federalni ministar obrazovanja i znanosti Damir Mašić istaknuo je da je usvajanjem izmjena i dopuna spomenute uredbe Vlada ispunila vlastito obećanje i eliminirala diskriminaciju spram osoba koje su obrazovanje stekle u skladu s “Bolonjskim procesom”. Podsjetio je da je prvi korak na tom planu učinjen izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi, kojima je utvrđeno da se pod pojmom visokog obrazovanja podrazumijevaju prvi, drugi i treći ciklus studiranja “po Bolonji”.

Konkretno, Vladinom uredbom omogućava se svim koji su završili prvi ciklus (trogodišnji studij) mogu aplicirati za poslove stručnog suradnika u organima državne službe, a za pozicije višeg suradnika i stručnog savjetnika mogu aplicirati oni koji su završili drugi ciklus, odnosno četverogodišnji studij iz prethodnog sistema.

U sklopu razmatranja kadrovskih pitanja, Vlada FBiH dala je prethodnu suglasnost Nadzornom odboru JP “Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar za donošenje odluke o imenovanju Stipe Prlića za predsjednika uprave i direktora Društva.

Vlada je razmatrala Prednacrt zakona o veterinarstvu Federacije BiH, te utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika u FBiH u skladu s inicijativom Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.