Utvrđena revidirana Lista lijekova Fonda solidarnosti FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, revidiranu Listu lijekova koji se finaciraju sredstvima Fonda solidarnosti FBiH – potvrdila je na konferenciji za medije tajnica federalnog ministarstva zdravstva Snježana Bodnaruk.

“Citostatici su i dalje najizdašniji finacijski program koji se financira iz sredstava Fonda solidarnosti. Sada imamo utvrđeno 57 citostatika na redovitom programu i 11 na posebnom “, rekla je Bodnaruk.

Ovom odlukom i dalje je zadržana mogućnost da Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja može u medicinski opravdanom slučaju odobriti primjenu točno definiranih količina neophodnih lijekova za određen broj pacijenata.

“Novina je obveza da sve kliničke zdravstvene ustanove koje su pod ugovorom sa Zavodom, u kojima se koriste lijekovi s Liste, dostavljaju redovito izvješće o kliničkim ishodima kod upotrebe pojedinih lijekova “, rekla je Bodnaruk.

Naglasila je da su lijekovi za liječenje melanoma uvršteni u poseban program.

“Federalno ministarstvo zdravstva je svjesno problema i tražilo je mogućnost za uvođenje novih lijekova za liječenje metastatskog melanoma na Listu, ali obzirom na nedostatak sredstava uvrštavanje na listu redovitog programa značilo bi da bi se umanjio opseg prava za druge programe, a ne može se netko tko je u programu nekih citostatika isključiti “, dodala je Bodnaruk.

Naglasila je da Ministarstvo nije odustalo od uvođenja ovih lijekova na Listu, nego dalo najrealniju opciju, uvrstilo na poseban program.

Time je, tvrdi Bodnaruk, napravljen preduvjet za finaciranje i ovih lijekova koji do sada nisu bili ni na redovitom ni na posebnom programu.

(Fena)

Komentiraj: