Ured za reviziju institucija u FBiH planira “pročešljati” velike

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) planira izvršiti financijsku reviziju 73 subjekta revizije za 2016. godinu, što predstavlja povećanje od 43 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prvi put će biti revidirano ukupno 30 subjekata čiji proračuni i financijski planovi samo za prošlu godinu iznose više od 363 milijuna KM. Također će biti revidirano 18 subjekata kod kojih revizija nije vršena deset godina ili više, a čiji proračuni i financijski planovi, također za 2016. godinu, iznose više od 480 milijuna KM.

Ako se uzme u obzir da revizija navedenih subjekata nije vršena deset godina ili više, odnosno nikada, ukupna nerevidirana sredstva iznose više od 8 milijardi KM.

Riječ je o financijskim revizijama zavoda, fondova, agencija, javnih ustanova i poduzeća za 2016. godinu, među kojima su županijske bolnice Zenica, Tuzla, Bihać i Mostar, s ukupnim proračunom od 275,587.582 KM, Agencija za bankarstvo FBiH, Regulatorna komisija za energiju FBiH-FERK, Fondacija za održivi razvoj “OdRaz” i “Z.O.I. 84” Olimpijski centar.

Ove godine bit će revidirani i rudnici mrkoga uglja “Zenica”, “Breza” i “Đurđevik”, čiji planirani prihodi za prošlu godinu iznose 132,125.549 KM, kao i 11 općina koje nikada nisu bile predmet revizije ili koje nisu revidirane 10 godina ili više, a čiji ukupni proračuni iznose više od 50 milijuna KM.

Plan revizija za 2016. godinu, koji je veći za 43 posto u odnosu na prethodnu godinu, zasnovan je na broju trenutno raspoloživog revizorskoga osoblja, kao i plana novoga zapošljavanja revizora.

”Međutim, uslijed nezakonitoga umanjenja proračuna Ureda za reviziju za ovu godinu i neodobrenoga novoga zapošljavanja, upitno je izvršenje plana”, istakli su iz Ureda za reviziju institucija u FBiH, uz napomenu da, od svih vrhovnih institucija za reviziju u BiH, ovaj ured ima najšire nadležnosti u smislu vršenja financijske revizije, i to više od 2.000 subjekata.

Podsjetili su da je Europska komisija u Analizi preporuka sadržanih u dokumentu “Izvještaj o BiH za 2016. godinu” upozorila Vladu FBiH da Ured za reviziju nema dovoljne kapacitete za vanjsku reviziju čiji je opseg znatno veći u FBiH nego na ostalim nivoima, zbog čega je potrebno povećati kapacitete. Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj i Preporuke Europske komisije.

Iako je Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju usvojila nacrt proračuna Ureda za reviziju za ovu godinu u sadržaju kako je i predložen, Federalno ministarstvo financija ovaj nacrt proračuna nije uključilo u nacrt proračuna Federacije BiH za 2017. godinu već je izvršilo umanjenje proračuna Ureda za reviziju bez prethodnih konzultacija, a kojega je Vlada FBiH, odnosno Parlament FBiH, u tako umanjenom iznosu usvojio.

”S obzirom na to da je to uradila izvršna vlast koja je subjekt revizije, navedeno predstavlja direktni udar na neovisnost revizorske institucije”, priopćeno je iz Ureda za reviziju institucija FBiH, koji je još jednom pozvao organe izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH da poštuju neovisnost Ureda za reviziju kako bi svojim radom jačao odgovornost, transparentnost i integritet u javnom sektoru FBiH i doprinio promjenama u životima građana.

(Fena)
5 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.