Ukinut nacionalni roaming u BiH

Mobitel razgovor

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) usvojilo je Plan i program rada Vijeća Agencije za 2016. godinu, te utvrdilo proceduru za izbor generalnog direktora Agencije.

Nakon provedenih javnih konzultacija, Vijeće je usvojilo Odluku o prestanku važenja Odluke o načinu pružanja usluga mobilne telefonije između GSM operatora u Bosni i Hercegovini (tzv. usluga ”nacionalnog roaminga”).

Agencija ocjenjuje da je, u cilju jačanja konkurencije na tržištu mobilne telefonije, potrebno osigurati poticaj za operatere da unaprijeđuju dostupnost i kvalitetu vlastitih mreža.

Iz tog razloga ukida se dosadašnji način pružanja usluga u slučaju kada korisnik jednog GSM operatora koristi mrežu drugog GSM operatora, pri čemu je za korisnike ova funkcionalnost nuđena kao posebna usluga za koju se plaćala dodatna naknada, priopćeno je danas iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

U slučaju sklopljenih sporazuma o zajedničkom korištenju mrežnih kapaciteta, operatori su dužni da osiguraju da sa stanovišta krajnjih korisnika nema razlike realizira li operater uslugu putem vlastite mreže ili putem iznajmljenih kapaciteta drugog operatora.

Vijeće je razmatralo i prihvatilo informaciju o realizaciji zaključaka Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi s cijenama mobilne telefonije, te podržalo set kratkoročnih mjera koje je Agencija izradila i dostavila dominantnim telekom operaterima.

Vijeće je konstatiralo da primjena kratkoročnih mjera ima za cilj poboljšanje uvjeta za krajnje korisnike, te je obavezalo Agenciju da informira Vijeće o usuglašenim kratkoročnim mjerama, kao i o prijedlogu dugoročnih mjera koje će biti dostavljene Vijeću na razmatranje.

(Fena)

2 komentara

Komentiraj: