U BiH više od 40% žena zlostavljano

Gendar centar FBiH okupio je predstavnike nadležnih institucija, ustanova i nevladinih organizacija iz županija na skupu koji je posvećen pozitivnim praksama ali i izazovima na koje nailaze, a sve zarad jačanja suradnje u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji. Uočeno je da je u toj oblasti postignut napredak, ali i da je taj proces konstantan.

Direktorica Gender centra FBiH Ana Vuković kazala je za novinare da je to stalan problem, a po istraživanju više od 40 % žena trpi nasilje u obitelji. Ističe da osim fizičkog nasilja (koje je možda kod nas najviše prepoznato) žrtve trpe i fizičko, seksualno, ekonomsko i niz drugih vrsta nasilja.

“Zato smo pokušali i da sustavno riješimo taj problem. On nije riješen, ali su napravljeni veliki pomaci kako u strukturama vlasti tako i u nevladinom sektoru da se osobama koje trpe nasilje pomogne. Većinom su to žene, a uz žene uvijek idu i djeca “,  naglasila je.

Podsjetila je da u FBiH postoje sigurne kuće u kojima se žrtvama pruža zaštita, ali i psihosocijalni tretman. Zaštita za njih dostupna je i u ustanovama poput centara za socijalni rad ili centara za metalno zdravlje.

Za deset godina djelovanja Gender centra FBiH napravljen je, kaže, značajan pomak u svim županijama i općinama zato što postoje posebna koordinacijska tijela koja naprave program mjera kako da se postupa u slučajevima nasilja u obiteljima. U općinama djeluju multidisciplinarni timovi koje čine predstavnici centara za socijalni rad, zdravstvenih i drugih institucija.

Predstavnik organizacije UN Women u BiH David Saunders primjećuje da je postignut napredak u borbi protiv rodne nejednakosti te naglašava da je unaprijeđen lanac upućivanja žrtava nasilja na odgovarajuće institucije, odnosno prijavljivanja toga kaznenoga djela kroz sustav.

“U županijama je takav sistem unaprijeđen, u smislu smanjenja vremena koje protekne do pružanja podrške i pomoći ženama. Usluge su mnogo kvalitetnije. Taj sustav, u okviru institucija vlasti, generalno je unaprijeđen “, naglasio je.

Bitnim smatra to što su muškarci uključeni u pružanje podrške ženama kao žrtvama nasilja jer su, najvećim dijelom, upravo muškarci počinitelji toga oblika nasilja “pa moraju biti svakako i dio rješenja”.

Milan Mihaljević iz Ministarstva rada, zdravstvene, socijalne skrbi i prognanih u Županiji 10 kaže da je ove godine, u odnosu na prethodne tri godine, u mnogome smanjen broj nasilja u obitelji u toj županiji.

Misli da ekonomska i socijalna situacija ponajviše uzrokuje nasilje u obitelji te se po nekoliko puta ponavljaju slučajevi nasilja u istoj obitelji. Problem u toj županiji je što nemaju sigurnu kuću, ali su, kako je kazao, od svih općinskih načelnika u toj županiji zatražili da se ustupi jedan do dva stana gdje bi bile smještene žrtve nasilja. Kaže da imaju suradnju s nevladinom organizacijama i zasad tako smještaju žrtve nasilja.

Dvodnevna konferencija “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici” dio je projekta “Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskom i općinskom nivou”. Taj projekt provodi se u okviru UN Women programa “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u BiH”,  koji financijski podržava Švedska razvojna agencija

(Fena)


8 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.