Tko će biti ravnatelj Doma Marija – Naša Nada?

Raspisan je natječaj za ravnatelja Doma ”Marija – Naša Nada” iz Širokoga Brijega.

Na temelju članka 28. Statuta Doma za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju ”Marija – Naša Nada” Široki Brijeg, Upravno vijeće Doma raspisalo je natječaj za izbor ravnatelja.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • visoka ili viša stručna sprema socijalnog, pravnog ili medicinskog smjera
  • najmanje tri godine radnog iskustva u struci
  • nepostojanje zakonskih zapreka za obavljanje ove dužnosti

Prednost pod jednakim uvjetima ima kandidat s iskustvom na poslovima socijalne skrbi.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se Upravnom vijeću Doma do 30. listopada s naznakom ”Natječaj za ravnatelja”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu:
DOM ZA DJECU OMETENU U TJELESNOM ILI PSIHIČKOM RAZVOJU
”MARIJA – NAŠA NADA” ŠIROKI BRIJEG, Vitkov prilaz 1.

(www.jabuka.tv)