Sud EU proglasio se nenadležnim u graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije – Jabuka.tv

Sud EU proglasio se nenadležnim u graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije

Sud Europske unije u Luxembourgu proglasio je da nije nadležan za odlučivanje o graničnom sporu između Slovenije i Hrvatske.

Ali su te dvije države članice ipak obvezne, u skladu s člankom 4. stavkom 3. UEU-a, lojalno surađivati na pronalaženju konačnog pravnog rješenja tog spora sukladnog međunarodnom pravu.

Time se postupak automatski obustavlja. Odluke Suda EU-a su konačne i na njih nema žalbe.

Odluka je donesena puno ranije nego što se očekivalo, samo mjesec i pol dana nakon objave mišljenja nezavisnog odvjetnika o ovom predmetu, koji je u potpunosti odbacio slovenske argumente. Obično od objave mišljenja nezavisnog odvjetnika do odluke Suda prođe nekoliko mjeseci i stoga se odluka očekivala negdje na proljeće.

Odluka uranila zbog Brexita?

Moguće je da je ta brzina neizravno povezena s Brexitom. Naime, sudac izvjestitelj za ovaj slučaj je Britanac Christopher Vajda, koji mora napustiti Sud istodobno kad i Velika Britanija Europsku uniju.

Sudac izvjestitelj priprema nacrt presude, a ako mu istekne mandat prije nego što se presuda može donijeti, imenuje se drugi sudac izvjestitelj.

Nezavisni odvjetnik Suda EU-a, Estonac Priit Pikamae, objavio je 11. prosinca 2019. mišljenje da Sud nije nadležan za taj slučaj. Njegovo mišljenje je potpuno u skladu s hrvatskim argumentima.

Nezavisni odvjetnik Pikamae smatra da sa stajališta prava EU-a, granica između Hrvatske i Slovenije nije utvrđena odlukom arbitražnog suda, dok je slovensko stajalište da je time granica definitivno utvrđena i da se o tome ne može više pregovarati.

Nezavisni odvjetnici su posebnost Suda EU-a, oni ne zastupaju ničije interese, ni stranaka, ni javnosti, nego samo daju stručno mišljenje o relevantnim pravnim pitanjima. Sud nije obvezan uvažiti mišljenje nezavisnog odvjetnika. Dosadašnja praksa pokazuje da u predmetima koji se vode pred Velikim vijećem Suda EU-a, a to je slučaj i s ovom slovenskom tužbom, Sud slijedi mišljenje nezavisnog odvjetnika u približno polovici slučajeva.

Spor zbog arbitraže

Slovenija je pokrenula postupak protiv Hrvatske na temelju članka 259 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i predložila Sudu EU-a da utvrdi krši li Hrvatska 2. i 4. članak Ugovora, koji govori o poštivanju vladavine prava i lojalnoj suradnji među državama članicama EU-a.

Slovenija također tvrdi da Hrvatska krši uredbu o zajedničkoj ribarskoj politici, schengenskim propisima o kretanju osoba te direktive pomorskom prostornom planiranju.

Hrvatska je uložila prigovor o nenadležnosti jer smatra da Sud EU-a nije nadležan odlučivati o zahtjevima Slovenije u navedenom postupku s obzirom na to da između dviju država nije doista riječ o sporu o primjeni i tumačenju prava EU, što bi bilo u nadležnosti Suda Europske unije. Hrvatska drži da u ovom predmetu postoji spor koji se odnosi na tumačenje i primjenu međunarodnog prava, koji treba rješavati primjenom pravila međunarodnog prava i za to predviđenim sredstvima mirnog rješavanja sporova, uključujući pregovorima.

(Hina)


5 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.